Ahlstrom-Munksjö dzieli się kapitałem z akcjonariuszami

05/09/2017
Ahlstrom-Munksjö Oyj

Zarząd spółki Ahlstrom-Munksjö Oyj podjął uchwałę w sprawie zwrotu kapitału własnego w wysokości 0,23 EUR za akcję, co odpowiada kwocie około 22 mln euro.

Zwrot kapitału jest wypłacany na podstawie decyzji podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 16 maja 2017 r. oraz późniejszej decyzji Rady Dyrektorów w sprawie zapisów i dat płatności. Zwrot kapitału jest wypłacany z rezerwy na kapitał własny i jest oparty na sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016.

Zwrot kapitału zostanie wypłacony tym akcjonariuszom, którzy w dniu zapisu płatności, 6 września 2017 r., są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy Ahlstrom-Munksjö prowadzonym przez Euroclear Finland Ltd lub w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Euroclear Szwecja AB. Zwrot kapitału własnego należnego za akcje imienne Euroclear Sweden AB zostanie przekazany przez Euroclear Sweden AB. Termin wypłaty zwrotu kapitału przypada na 13 września 2017 r.

Ahlstrom-Munksjö jest producentem materiałów włóknistych. Oferta firmy obejmuje papier dekoracyjny, środki filtracyjne, wykładziny, podkłady ścierne, włókniny, papier elektrotechniczny, materiały z włókna szklanego, opakowania i etykiety, taśmy, materiały z włókien medycznych. Łączna roczna sprzedaż netto spółki wynosi około 2,15 mld eur. Firma powstała poprzez połączenie spółek Ahlstrom Corporation i Munksjö Oyj i zatrudnia ok. 6 tys. pracowników.