BSC Drukarnia Opakowań podsumowuje półrocze

31/08/2017
bsc drukarnia opakowań - wyniki finansowe

BSC Drukarnia Opakowań, producent opakowań z tektury i papieru, wypracowała w I półroczu 2017 r. 110,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,4 mln zł zysku netto, wobec odpowiednio 111,5 mln zł i 13,2 mln zł w I półroczu 2016 r.

- Dzięki stabilnemu i zdywersyfikowanemu portfelowi zamówień poziom sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku był zbliżony do tego, który osiągnęliśmy w analogicznym okresem poprzedniego roku. Nieznaczny spadek zysku netto spowodowany był wzrostem cen kartonu oraz kosztów wynagrodzeń, a także niewykorzystaniem w pełni zdolności wytwórczych – komentuje Janusz Schwark, prezes BSC Drukarni Opakowań. - O ile na pierwsze dwa elementy nie mamy wpływu, to nowe umowy i kontynuacja współpracy z dotychczasowymi kontrahentami pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przykładem może być wygrany pod koniec lipca przetarg na dostawę opakowań kartonowych dla międzynarodowego koncernu Colgate, z którym współpracujemy od wielu lat.

Poziom zobowiązań BSC Drukarni Opakowań na koniec czerwca bieżącego roku, dzięki spłacie rat kredytowych oraz umocnieniu się złotego względem franka szwajcarskiego, spadł rok do roku o ponad 4 mln zł. Zaowocowało to spadkiem wskaźnika zadłużenia o 2,4 p.p., do 16,6 proc. Solidna struktura bilansu pozwala spółce bezpiecznie planować inwestycje, które realizuje w oparciu o środki własne oraz finansowanie bankowe.

W ubiegłym roku BSC Drukarnia Opakowań rozpoczęła procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę nowego zakładu produkcyjno-magazynowego, a teraz jest na końcowym etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wartość tej inwestycji (budowa infrastruktury) spółka szacuje na 15,5 mln zł. Aktualnie spółka wybiera maszyny, aby po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zamówić je i wyposażyć nimi nową halę produkcyjną.

BSC Drukarnia Opakowań 21 czerwca bieżącego roku wypłaciła dywidendę z zysku za 2016 r. w kwocie 6,2 mln zł, co dało 0,63 zł na akcję. Pozostała część zysku, czyli 17,3 mln zł, trafiła na kapitał zapasowy spółki.

- Pomimo znaczących inwestycji nie chcemy ograniczać kwot dywidendy w kolejnych latach. Jesteśmy pełni optymizmu na przyszły rok i lata następne jeżeli chodzi o kontraktację. Naszym celem jest kontynuacja organicznego wzrostu grupy, przy ciągłym poszukiwaniu ciekawych obszarów do dynamicznego rozwoju, takich jak chociażby druk rolowy z możliwością uszlachetnień in-line. Naszym planom sprzyja otocznie zewnętrze. Konsumpcja, wspierana dodatkowo pieniędzmi z programu 500+, rośnie, a bezrobocie maleje – podsumowuje Schwark.