Przed nami PROGRESS'17

31/08/2017
progress'17 konferencja i wystawa papiernicza

W dniach 18-20 września br. w łódzkim hotelu Andel's odbędzie się XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS'17, organizowana przez Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Uczestnicy konferencji, której głównym temetam będzie "Postęp i zrównoważony rozwój", będą mogli zapoznać się z głównymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój przemysłu papierniczego na świecie, takimi jak: globalizacja, ochrona środowiska, technologie informatyczne czy rosnące zużycie makulatury. Przedstawione zostaną również trendy i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury, a także najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych. Ważnym punktem konferencji będą też zagadnienia związane z ekologią. Przedstawione zostaną metody projektowania wyrobów z papieru i tektury przyjaznych środowisku naturalnemu, zagadnienia energetyczne, a także tematy dotyczące gospodarki cyrkularnej oraz efektywnego wykorzystania surowców.

Równolegle z konferencją PROGRESS'17 obędzie się również sesja plakatowa przedstawiająca prace badawczo-naukowe oraz wystawa techniczna. Wśród wystawców znajdą się producenci surowców i środków pomocniczych do produkcji mas włóknistych, papieru i tektury, a także dostawcy maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie przy produkcji i przetwórstwie papieru i tektury.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Prezydent Miasta Łodzi. Sponsorami są firmy: Kemira, Mondi oraz Voith. W komitecie organizacyjnym znaleźli się: Andrzej Głębowski (przewodniczący), Janusz Turski (sekretarz organizacyjny ds. kontaktów z organami administracji rządowej i samorządowej), Katarzyna Godlewska (sekretarz organizacyjny), Jolanta Tybuś, Maria Żubrzak, Agnieszka Werner, Rafał Kadyrow i Michał Jastrzębski.

Tutaj można pobrać aktualny program wydarzenia.