Relacja z seminarium Od włókna do tektury

04/06/2017
seminarium mondi

W dniach 16-19 maja 2017 w toruńskim hotelu Copernicus firma Mondi zorganizowała swoje cykliczne seminarium zatytułowane „Od włókna do tektury”. W wydarzeniu uczestniczyło 243 gości z kraju i zagranicy.

Pierwszego dnia uczestnicy seminarium mogli zapoznać się ze współczesnymi założeniami gospodarki leśnej i zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów leśnych, w tym na temat procesów produkcji mas pierwotnej i makulaturowej, ich oczyszczeniu i bieleniu. W kolejnym bloku omówione zostały główne sekcje i układy maszyny papierniczej, a także najnowsze osiągnięcia w zakresie projektowania i budowy maszyn produkujących papier na tekturę falistą.

W specjalnie przygotowanym laboratorium można było zobaczyć na żywo jak powstaje papier czerpany. Przy tej okazji omówione zostały podstawowe parametry papieru, takie jak jego sztywność, stopień zaklejenia, przepuszczalność, gramatura i inne.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium, jego uczestnicy mogli wybrać się do zakładów produkcyjnych Mondi Świecie, gdzie z bliska mogli zobaczyć celulozownię i maszyny papiernicze.

Głównym tematem drugiego dnia seminarium była tektura. Omówiony został proces wytwarzania tektury zaprezentowane zostały najnowsze osiągnięcia w zakresie projektowania i budowy tekturnic. Następnie uczestnicy seminarium w specjalnym laboratorium tektury mogli zapoznać się ze znaczeniem parametrów tektury takich jak ECT, BCY, SCT, sztywność zginania, przebicie punktowe, przepuklenie, wilgotność i wielu innych.

W kolejnych prelekcjach zaprezentowana została charakterystyka papierów od strony spodu i czynniki wpływające na sklejanie tektury falistej na tekturnicy oraz czynniki mające wpływ na drukowanie, wycinanie i bigowanie. Wpływ na sklejanie papierów na tekturnicy mają m.in. zastosowane rodzaje kleju skrobiowego, ustawienia temperatury i ciśnienia na tekturnicy czy właściwości powierzchni linera i flutingu. Skuteczne połączenia poszczególnych warstw tektury można ocenić na podstawie odrywania włókien separując sklejone warstwy. Poruszona została również kwestia warunków otoczenia, a w szczególności wilgotności, będących kluczowym czynnikiem w produkcji papieru i tektury, a także w czasie ich późniejszego magazynowania i transportu.

Interesujący wykład dotyczył zagadnienia „performance packaging”, czyli prognozowania parametrów opakowań na bazie parametrów papieru. Następnie uczestnicy dowidzieli się jak zwiększyć wydajność i efektywność tekturnicy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcyjnych. Natomiast problemy jakościowe można rozwiązywać z pomocą kamery termowizyjnej.

Tematyką ostatniego dnia seminarium były opakowania oraz procesy związane z pakowaniem znakowaniem opakowań. Omówione zostały mega trendy i ich wpływ na przemysł opakowaniowy. Zaprezentowane zostały rozwiązania pod kątem druku dla tektury falistej, szybki druk ink-jet oraz druk cyfrowy przy użyciu technologii wodnej. Opakowanie nie tylko ma pełnić funkcję ochronną wobec produktu, ale stanowić o tym, czy ten produkt zostanie zakupiony przez klienta końcowego. Dlatego istotną rolę pełnią tutaj wysokiej jakości nadruki, a także gładkość, białość i wytrzymałość powierzchni.

W ostatnim panelu seminaryjnym poruszona została problematyka zmian klimatycznych i konieczność zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji opakowań. Zwrócono tu uwagę na przewagę w tym względzie opakowań tekturowych w stosunku do opakowań z plastików. Dzięki wysokiej sztywności i niskiej gramatury opakowania z tektury falistej są postrzegane jako lepsze od innych materiałów.

Na koniec uczestnicy seminarium mogli uczestniczyć w otwartej dyskusji z prelegentami seminarium, którymi byli: Oliver Baar (KBA), Gerhard Drexler, Peter Gardiner (Mondi), Maurizio Giacchi (CMC Machniery), Pawel Kolegov, Wolfgang Kropiunik, Jacek Kulis, Andrea Lackner, Serhiy Luzan (Mondi), Maximilian Mark (BHS), Marek Motylewski, Robert Raniszewski, Jacek Robak, Marcin Szwarc, Mikko Talonen, Mika Viljanmaa, Tu Vinhdat (Mondi), Marcin Wójcik (LFP Industrial Solutions).