Rynek tektury do opakowań produktów płynnych

09/08/2017
rynek opakowań  z tektury do produktów płynnych

W ciągu najbliższych pięciu lat przewiduje się stały wzrost zapotrzebowania na tekturę do produkcji opakowań produktów płynnych – informuje w swoim najnowszym raporcie „The Future of Liquid Paperboard to 2022” agencja badań rynkowych Smithers Pira.

Produkcja opakowań tekturowych do produktów płynnych (LPB, liquid packaging board) w 2010 r. przekroczyła próg 7 mln ton, by przy wzroście średnio 3% rocznie osiągnąć w 2016 roku poziom 7,2 mln ton o rynkowej wartości 9,5 mld dolarów amerykańskich.

Do 2022 r. zapotrzebowanie na opakowania LPB ma wzrosnąć do 4,5% rocznie, a całkowita wartość rynku wyniesie ma rosnąć od 4,69 mld dol. w roku 2017 do 5,8 mld dol. w roku 2022 r.

Produkcja materiałów do produkcji opakowań produktów płynnych jest silnie skoncentrowana Tektura opakowaniowa do LPB produkowana jest w zaledwie dziesięciu krajach na całym świecie. Natomiast zużycie opakowań tekturowych do produktów płynnych jest rozproszone we wszystkich regionach świata. W przeciwieństwie do innych segmentów opakowań, trzy czwarte wszystkich wyprodukowanych opakowań LPB wykorzystywane jest w obu Amerykach i Europie, natomiast Azja zajmowała w 2016 roku tylko umiarkowany 17% udział w rynku.

Zapotrzebowanie na opakowania tekturowe do produktów płynnych zależy w dużej mierze od kilku segmentów, chociaż istnieje możliwość rozszerzenia jego na nowe obszary. Ponad 70% opakowań LPB w 2016 roku wchłonął przemysł mleczarskim, a ponad 20% stanowiły opakowania soków.

Konsumpcja produktów mleczarskich w Europie Zachodniej spowolniła, ale Europa Wschodnia cieszy się dużym i szybkim wzrostem popytu na opakowania LPB. Na całym świecie zauważa się rosnącą konkurencję na rynku produktów "alt-milk", takich jak mleczka na bazie orzechów. Jednakże te produkty mogą rzeczywiście stymulować popyt na LPB, otwierając nowe niszowe rynki. Konsumpcja LPB będzie utrzymywała się w najbliższych latach, wspomagana przez produkty zdrowego odżywiania, wraz ze wzrostem konsumpcji na rynkach wschodzących – mówi autor raportu Smithers Pira, Stephen Harrod.

Pomimo rosnącej konkurencji ze strony rynku napojów alternatywnych, takich jak gotowe do picia drinki (RTD), napoje energetyczne i tym podobne - zwłaszcza wśród młodszych konsumentów, zapotrzebowanie na opakowania z tektury w przemyśle mleczarskim będzie nadal rosło, o blisko 400 tys. ton dodatkowych materiałów LPB potrzebnych do zaspokojenia popytu w latach 2017-2022.

Ogólną tendencją w przemyśle opakowań jest minimalizacja wpływu opakowania na środowisko, stymulująca zarówno innowacje techniczne, jak i nowe modele biznesowe w całym łańcuchu dostaw. Dotyczy to konsumentów, właścicieli marek, przetwórców oraz organów regulacyjnych i obejmuje różne sposoby, aby zrealizować cel polegający na dalszym wykorzystaniu opakowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, nadających się do recyklingu i kompostowalnych.

Marketing dla bardziej świadomych ekologicznie odbiorców jest w coraz większym stopniu ważnym wyróżnikiem dla dostawców opakowań i właścicieli marek FMCG (produktów szybkozbywalnych) w przyszłości. Prowadzi to do opracowania bardziej zrównoważonych produktów LPB, takich jak opakowania kartonowe Tetra Rex Bio-based, Tetra Brik Aseptic 1000 Edge z zakrętką Bio-based LightCap 30, butelki z tektury Tetra Top i Combidome oraz opakowania aseptyczne Pure-Pak Sense.