Wyniki finansowe Arctic Paper w I polowie roku 2017

28/08/2017
arctic paper 2017

Grupa Arctic Paper uzyskała w I połowie 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,48 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 140 mln zł (wzrost o 4,2% w stosunku do I połowy 2016 roku), a zysk operacyjny 77,1 mln zł (wzrost o 2,8%). Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 roku wzrósł o 36,1% do 49,9 mln zł.

Arctic Paper osiągnął dobre wyniki w segmencie papieru, pomimo dalszego wzrostu cen celulozy. Wpłynęła na to m.in. poprawa struktury kosztów i finansowania, co zwiększyło elastyczność operacyjną i konkurencyjność Grupy. Istotną rolę w wypracowaniu dobrych wyników w segmencie papieru odegrała również rozbudowa oferty produktowej oraz odpowiedni dobór asortymentu w tym segmencie.

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros)

Grupa osiągnęła dobre wyniki operacyjne w segmencie papieru. EBITDA w I połowie 2017 r. sięgnęła 65,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 27,6%, do blisko 25,7 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w I połowie 2017 r. wyniósł prawie 26 mln zł, tj. o 96,3% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły blisko 1,09 mld zł, czyli o 3,6% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 98%.

- Efekty naszej pracy po pierwszym półroczu, w porównaniu do 2016, są bardzo dobre. Wchodzimy w nowe segmenty rynku dzięki produktom najwyższej klasy, odpowiadając na potrzeby klientów dotyczące nowych oraz innowacyjnych produktów. W połączeniu z naszą efektywnością w redukcji kosztów i ulepszoną strukturą finansowania sprawia to, że jesteśmy bardziej odporni na wpływ czynników zewnętrznych – skomentował Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper. 

Wyniki w segmencie celulozy (Rottneros)

Wyniki Grupy w segmencie celulozy w I połowie 2017 r. były nadal bardzo solidne, a zysk i marże pozostawały na dobrym poziomie. Dobre wyniki Rottneros zostały osiągnięte pomimo nieplanowanego wstrzymania produkcji w fabryce celulozy Vallvik w kwietniu tego roku. Zmiany cen celulozy wytwarzanej przez Rottneros (NBSK) były korzystne dla firmy. Jednocześnie inwestycje realizowane w ramach programu Agenda 500 pozwalają na wyższe wolumeny produkcji.

- Nasze wyniki po I połowie 2017 roku są dobre i stabilne. Dowodzą, że determinacja i konsekwencja w naszej pracy są niezbędne, zwłaszcza w obecnym trudnym otoczeniu rynkowym. Nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój nowych i innowacyjnych produktów oraz udana restrukturyzacja zadłużenia to główne czynniki, które przyczyniły się do solidnego wyniku na koniec półrocza– dodał Per Skoglund.