Złote i Diamentowe Gryfy 2017 rozdane

31/05/2017
złote gryfy 2017

W warszawskim hotelu The Westin Warsaw odbył się coroczny Bal Polskiej Izby Druku, podczas którego rozstrzygnięto XVIII edycję konkursu o nagrodę Złotego Gryfa. W gali udział wzięło 163 gości reprezentujących wszystkie specjalizacje i miejsca pracy związane z branżą poligraficzną.

Gości przywitał Leszek Wojtczuk, nowy Prezes Polskiej Izby Druku (PID). Później nastąpiło oficjalne podziękowanie dotychczasowemu Prezesowi PID panu Edwardowi Dreszerowi, który piastował to stanowisko przez ostatnie dwie kadencje.

Następnie, w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Jury konkursu Złotego Gryfa prof. Jerzego Petriaszwiliego, krótkiego omówienia prac Jury oceniającego tegoroczne produkty poligraficzne zgłoszone do konkursu, dokonał Piotr Dobrołęcki, wiceprzewodniczący tegorocznego Jury, a jednocześnie księgarz, wydawca i dziennikarz branżowy.

Jury Konkursu w składzie: Przewodniczący - Jerzy Petriaszwili (IMiP PW), Ryszard Czekała (Polska Izba Druku), Piotr Dobrołęcki V-ce Przewodniczący (Polska Izba Książki), Bernard Jóźwiak (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego), Maciej Hoffman (Izba Wydawców Prasy), Beata Pyś-Skrońska (Polska Izba Opakowań) , Andrzej Rowicki (Ekspert fleksograf), Andrzej Tomaszewski (COBRPP) i Bogdan Wyrzykowski (SiMP) na swoim kwietniowym posiedzeniu po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, postanowiła przyznać statuetki Złotego Gryfa 2017 nagradzając najlepszą jakość wykonania produktów poligraficznych w ośmiu kategoriach następującym firmom:

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie prostej
„Czytanie Pomorza” – Drukarnia WL Sp. z o.o.

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie złożonej
„Marillion” - TAKT Sp. z o.o.
maryllion Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej
 „Co mi w życiu nie wyszło” - Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz

Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie złożonej
„Jane Austen Dzieła Zebrane” - Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Jane Austen Dzieła Zebrane
Kategoria: Produkt informacyjno-reklamowy
„Ostatnia Rodzina” – TAKT Sp. z o.o.
ostatnia rodzina
Kategoria: Opakowanie z nadrukiem
 „Wajda”– TAKT Sp. z o.o.
wajdaKategoria: Kalendarz
„Kalendarz Piękno Precyzji” – PAW DRUK Sp. z o.o.
Kalendarz Piękno Precyzji

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie prostej
„Czytanie Pomorza” – Drukarnia WL Sp.zo.o.

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie złożonej
„Marillion” - TAKT Sp. z o.o.
maryllion Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej
 „Co mi w życiu nie wyszło” - Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz

Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie złożonej
„Jane Austen Dzieła Zebrane” - Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Jane Austen Dzieła Zebrane
Kategoria: Produkt informacyjno-reklamowy
„Ostatnia Rodzina” – TAKT Sp. z o.o.
ostatnia rodzina

Kategoria: Czasopismo wielobarwne
„HERITO” - Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
złote gryfy 2017
Galę zakończyło wręczenie nagród „DIAMENTOWEGO GRYFA 2017” trzykrotnym laureatom nagrody „Złotego Gryfa”. W tym roku były to firmy:

TAKT Sp. z o.o.
Drukarnia Pozkal Sp.zo.o. Spółka komandytowa
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
diamentowe gryfy 2017