Zrównoważony rozwój wg DS Smith

10/09/2017
raport ds smith

Model biznesowy, według którego funkcjonuje firma DS Smith, umiejscawia ją dokładnie w samym środku mechanizmu gospodarki cyrkulacyjnej

Firma DS Smith opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017. Informuje w nim o osiągnięciu celów w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla i zużycia wody na cztery lata przed zakładanym terminem, co stanowi odzwierciedlenie realizacji wizji bycia wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie opakowań.

Raport zatytułowany „Kształtowanie gospodarki cyrkulacyjnej” koncentruje się na roli DS Smith w gospodarce o obiegu zamkniętym, zarówno poprzez własny, zintegrowany, funkcjonujący w ramach zamkniętego obiegu model biznesowy, jak i za sprawą ukierunkowania Grupy na współpracę z klientami w zakresie korzystania z opakowań jako narzędzi umożliwiających tworzenie coraz bardziej wydajnych łańcuchów dostaw. 

Rozwijając raport z roku ubiegłego, DS Smith omawia postępy poczynione w zakresie każdego z siedmiu priorytetowych zagadnień, rozszerzoną strategię angażowania interesariuszy, jak i zobowiązania na nadchodzący rok.      

- Nieustannie staramy się zmniejszać wpływ naszej działalności na środowisko i wykorzystywać potencjał naszych pracowników. Jako wiodący dostawca rozwiązań opakowaniowych, zdajemy sobie również sprawę z roli, jaką możemy odegrać, pomagając naszym klientom prowadzić działalność w sposób bardziej zrównoważony. Słuchamy naszych interesariuszy, staramy się zrozumieć wpływ naszej działalności, oceniamy nowe możliwości i działamy aktywnie - powiedział Ian Simm, prezes ds. zrównoważonego rozwoju. 

W ostatnich 12 miesięcach firma DS Smith osiągnęła wzrost przychodów o 6%, przy stałej podstawie walutowej. Firma zorganizowała 330 warsztatów Impact Centre dla klientów. DS Smith obniżyła o 6,7% poziom emisji CO2 na tonę produkcji, a 85% placówek uzyskało certyfikaty FSC®. Liczba wypadków pracowniczyhc spadła o 19%, a w 207 placówkach nie wydarzył się żaden wypadek powodujący niezdolność do pracy.

- Raport Zrównoważonego Rozwoju pozostaje ważnym źródłem aktualnych informacji dla wszystkich zainteresowanych, dowodząc, że DS Smith prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a także informując o dalszych krokach mających na celu stałą poprawę wyników. Z dumą dzielimy się naszymi inspirującymi historiami oraz propagujemy najlepsze praktyki na przestrzeni całej firmy. Kontynuując przejrzyste mierzenie wyników, możemy stawiać sobie wyzwania w zakresie przywództwa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - Mark Greenwood, dyrektor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Tu można zapoznać się z pełnym raportem.