Absolute InkSave. Oszczędność farby, mniejsze zużycie wody i mniej ścieków

03/11/2021
Absolute InkSave. Oszczędność farby, mniejsze zużycie wody i ścieków

Jednym z największych zagrożeń współczesnego świata są niedobory wody. Jak wynika ze wspólnego raportu UNICEF-u i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 2,2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 4,4 mld żyje pozbawiona podstawowych urządzeń sanitarnych, w tym higienicznych toalet lub latryn. Naprzeciw tym problemom wychodzi firma Absolute Engineering, która działając w imię idei zrównoważonego rozwoju, zbudowała systemy InkSave, ograniczające straty farby podczas zmiany kolorów na maszynie drukującej oraz zmniejszające zużycie wody w procesie mycia komory raklowej.

Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu "Nasza wspólna przyszłość" ("Our Common Future") Światowej Komisju ds. Środowiska i Rozwoju (WCED, ang. the World Commission on Environment and Development) z 1987 r.: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Firma Absolute Engineering z Wielkiej Brytanii jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji systemów komór raklowych z włókna węglowego oraz zarządzania farbą na maszynie drukującej z ponad 11 000 udanymi instalacjami na całym świecie.

Trzy etapy oszczędzania z systemem InkSave

Wielu klientów identyfikuje straty farb i wody jako kluczowy koszt, który musi zostać uwzględniony w kalkulacji. System Ink Save jest zaprogramowany na usprawnienie każdej funkcji, oszczędzając czas operatora i zwiększając wydajność maszyny w trzech etapach.

ETAP 1:
Usunięcie i odzyskanie farby pozostałej z zakończonej pracy i umożliwienie jej ponownego użycia.

ETAP 2:
Mycie komory oraz całego obiegu w celu całkowitego usunięcia pozostałości po farby.

ETAP 3:
Odzyskanie pozostałości wody po procesie mycia.

absolute inksave

InkSave to rozwiązanie, które pozwoli na zredukowanie utraty farby nawet do 80% i skuteczne zmniejszenie zużycia wody nawet o połowę.

InkSave czerpie farbę, która nie została zużytkowana, z komór oraz z obiegu, zmniejszając tym samym jej ilość, która musi zostać wypłukana. Co za tym idzie, pozostała w maszynie farba może być łatwiej i szybciej wypłukana, dzięki czemu ilość potrzebnej wody w procesie mycia spada o 50%.

Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie czasu, pieniędzy oraz wartościowych zasobów. System jest prosty w obsłudze a cykl mycia trwa 5 minut. Dopasowany jest do każdej maszyny drukującej.

Większość instalacji używa kuchni farbowych, które dostarczają farby o odpowiednim kolorze i lepkości. Jednakże, gdy farba krąży w układzie, zaczyna się mieszać z wodą pozostałą po procesie mycia. Świeża farba jest natychmiast rozcieńczana, co wpływa na opóźnienia w produkcji spowodowane korygowaniem koloru. Rozwiązanie, jakie dostarcza InkSave jest zapewnieniem już na wstępie prac ciągłości koloru. Dlatego też cały proces druku jest płynny, nie dochodzi do rozcieńczenia koloru i niepotrzebne są dodatkowe regulacje.

Ekonomia w parze z ekologią

Przykład od klienta pokazuje, że straty farby podczas zmiany kolorów na maszynie wynoszą standardowo około 3 kg farby. Przy użyciu InkSave strata ta spada do 0,6kg.

Średnio
8000 zmian / rok na jednej maszynie x 3 kg x 3 EUR / 1 kg farby = 72 000 EUR

InkSave
8000 zmian / rok na jednej maszynie x 0,6 kg x 3 EUR / 1 kg farby = 14 400 EUR 

Oszczędność to około 57 600 EUR, co daje nam 19 200 kg farby.

Dzięki odpowiedniej budowie komór z włókna węglowego mniej farby pozostaje w komorze, co oznacza, że mniej wody potrzebne jest do jej mycia. W rezultacie proces jest szybszy, bardziej wydajny i oszczędniejszy, a wody zużywamy o połowę mniej.

Średnio
50 litrów / jedno mycie x 8000 zmian = 400 000 litrów wody

InkSave
25 litrów / jedno mycie x 8000 zmian = 200 000 litrów wody

Oszczędność wody to około 200 000 litrów.

Standardowo 19 200 litrów farby powinniśmy zutylizować, gdyż nie nadaje się do druku więc koszty tej operacji to około 28 500 EUR przy koszcie 1,5 EUR za litr farby odpadowej.

System InkSave pozwala na zaoszczędzenie rocznie na jednej maszynie:

  • 19 200 kg farby
  • 57 600 EUR kosztów farby
  • 28 500 EUR na usuwaniu odpadów
  • 200 000 litrów wody

Autor: Krzysztof Szargut, Kierownik Marketingu, Rozwoju i Sprzedaży w Flekso Serwis