Arcitc Paper - jeden z najlepszych wyników rocznych w historii Grupy

28/02/2020
arctic paper - wyniki finansowe 2019

Grupa Arctic Paper zaprezentowała wstępne wyniki finansowe za ostatni kwartał i za cały rok 2019.

- Pomimo niekorzystnych sezonowych trendów rok 2019 zakończył się dla Grupy Arctic Paper mocnym czwartym kwartałem z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 739,7 mln PLN (w porównaniu do 780,7mln w IV kw. 2018 r.) i EBITDA w wysokości 34,9 mln PLN (3,0 mln w IV kw. 2018 r.).

Bardziej zrównoważona sytuacja rynkowa, w tym niższe ceny surowców, działałana korzyść segmentu papieru. W całym 2019 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3117,1 mln PLN (3158,2 mln w 2018 r.), EBITDA na poziomie 278,0 mln PLN (218,8 mln w 2018 r.) i silny cash flow wynoszący 342,3 mln PLN (148,6 mln w 2018 r.). Wskaźnik dług netto / EBITDA Grupy kształtował się poniżej poziomu 0,6. Osiągnięte wyniki potwierdzają korzyści wynikające z połączenia segmentów papieru oraz celulozy - dwóch branż o różnych cyklach, obu opartych na odnawialnych surowcach, które pozwalają na stabilny rozwój i większą odporność na cykliczność biznesu.

Wybrane wstępne wyniki finansowe –Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)
Wybrane wstępne wyniki finansowe –Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Pełny zaudytowanyraport za rok 2019 zostanie opublikowany 26 marca br.

Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2019-2020 dla segmentu papieru przebiega zgodnie z planem. W połączeniu z niższymi kosztami surowców przyczyniło się to do wzrostu zysku w segmencie papieru w IV kw. do 35,3 mln PLN (wobec straty -40,3mln w IV kw. 2018 r.) przy przychodach na poziomie 532,0 mln PLN (539,1 mln). W 2019 wypracowana w segmencie papieru marża EBIT wyniosła 3,3%, a w IV kwartale 3,2%, co oznacza wyraźną poprawę r/r. Działania mające na celu zwiększenie wydajności i dalszej poprawy marż są kontynuowane. W minionym roku rozpoczęliśmy wdrażanie projektów optymalizacyjnych – z powodzeniem stosowanych już w Grycksbo – również w papierniach w Kostrzynie i Munkedal.

Pomimo słabego rynku papieru i opakowań wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało wysokie, kształtując się na poziomie 96% w IV kw., a produkcja papieru osiągnęła wartość 151 000 ton (150 000 w IV kw. 2018 r.). Sprzedaż wyniosła 150,000 ton (145,000), a sprzedaż papieru specjalistycznego i premium pobiła na koniec roku nowy rekord sięgając 23,5% (22% w 2018 r.) wolumenu sprzedaży i 29% (27%) wartościowo. Było to możliwe dzięki silnym markom i wprowadzanym na rynek nowościom produktowym.

Udany pilotażowy projekt dotyczący papieru dla branży opakowaniowej w 2019 roku zaowocował rozszerzeniem portfolio o Munken Kraft. Modernizacja maszyny papierniczej PM1 w Kostrzynie i dofinansowanie programu innowacyjnego przyznane przez NCBiR pozwalają przyspieszyć rozszerzanie oferty produktów dla branży opakowaniowej. Zmiany te wspiera obserwowane na globalnym rynku odchodzenie od plastiku na rzecz papieru. Arctic Paper, firma o wieloletniej tradycji działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ma ogromne szanse być jednym z beneficjentów tych zmian.

Rottneros, należąca do Grupy spółka działającej w segmencie celulozy, w IV kw. zmierzyła się ze słabą sytuacją rynkową, co w połączeniu z corocznym wyłączeniem produkcji w celulozowni w Vallvik na czas przeglądu technicznego przełożyło się na stratę na poziomie EBIT. Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 547 mln SEK (580 mln w IV kw. 2018 r.) a EBITDA -5mln SEK (39mln). W całym 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie celulozy wyniosły 2376 mln SEK (2260 mln w 2018 r.), a EBIT 268 mln SEK (295mln). Produkcja w 2019 roku osiągnęła rekordowy poziom 406 000 ton (w porównaniu do 401200 w 2018 r.).

Połączenie wyraźnej poprawy w segmencie papieru, wprowadzenia na rynek nowego papieru premium i produktów dla branży opakowaniowej oraz stabilnych wyników w segmencie celulozy, pozwoliło nam osiągnąć jeden z najlepszych skonsolidowanych wyników rocznych w historii Grupy. Dlatego jako Zarząd zarekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję. Nie oznacza to, że spoczywamy na laurach. Wręcz przeciwnie-prace mające na celu dalszą poprawę efektywności będą kontynuowane wtakim samym tempie w 2020 roku.

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.