Arctic Paper podejmuje działania w celu zminimalizowania wpływu koronawirusa

09/04/2020
Arctic Paper podejmuje działania w celu zminimalizowania wpływu koronawirusa

Oczekuje się, że na rynek papieru graficznego negatywnie wpłyną ograniczenia nałożone przez władze na klientów w wielu krajach europejskich w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Aby sprostać niepewności, zwiększyć elastyczność i zachować odporność na dynamicznym rynku, Arctic Paper podejmuje obecnie działania w celu ograniczenia potencjalnych skutków oddziaływania pandemii na rynek papieru.

Aby zaradzić potencjalnemu spadkowi popytu, szwedzkie spółki zależne Arctic Paper w Grycksbo i Munkedal uzgodniły ze związkami zawodowymi wprowadzenie tymczasowych zasiłków z tytułu skróconego czasu pracy dla części pracowników. W Szwecji, od 7 kwietnia można ubiegać się o rządowe wsparcie finansowe w celu zrekompensowania znacznej części kosztów utrzymania pracowników. Te same działania mogą być zastosowane w pozostałych zakładach w tych krajach, w których możliwe są tymczasowe zwolnienia w części lub w pełnym wymiarze godzin.

- Na razie nasza produkcja jest uruchomiona we wszystkich naszych zakładach. Ale biorąc pod uwagę niepewność spowodowaną pandemią COVID-19, podejmujemy teraz środki ostrożności, aby zminimalizować wpływ na naszą działalność - mówi Michał Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Arctic Paper powróci do normalnego działania po ustabilizowaniu się sytuacji. Pomimo panującej pandemii, Arctic Paper planuje realizować wszystkie dostawy.

Kategoria: