Arctic Paper prezentuje wyniki finansowe za 1. kwartał 2021

11/05/2021
Arctic Paper prezentuje wyniki finansowe za 1. kwartał 2021

Grupa Arctic Paper zaprezentowała wyniki finansowe za 1. kwartał 2021 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 782,8 mln PLN. Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 72,2 mln PLN. Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 43,2 mln PLN, a zysk netto 32,3 mln PLN.

Po spowolnieniu związanym z pandemią przy opóźnionym skutku wzrostu cen celulozy ze względu na warunki kontraktów, Grupa Arctic Paper z optymizmem spogląda w przyszłość. Aktualnie spółka wykorzystuje swoje moce produkcyjne na poziomie 94% w segmencie papieru, odnotowując wzrost sprzedaży w segmencie papieru opakowaniowego. Spółka zawarła także nową pięcioletnią umowę dotyczącą finansowania na łączną kwotę 300 mln PLN na bardziej korzystnych warunkach. W celu przyspieszenia rozwoju segmentu opakowań w Grupie Arctic Paper utworzono nową, strategiczną jednostkę badawczo-rozwojową. 

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

 

PLN (tys)

Q1 2021

Q1 2020

Zmiana

Q4 2020

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper

782 812

813 948

- 31 136

714 667

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper (segment papieru)

547 339

587 781

- 40 442

507 361

Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper

72 233

111 834

- 39 601

25 105

Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru)

56 695

84 763

- 28 068

50 920

Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper

43 183

79 665

- 36 482

- 4 786

Zysk EBIT, Arctic Paper (segment papieru)

37 810

63 257

- 25 447

31 688

Zysk netto, Grupa Arctic Paper

32 269

62 289

- 30 020

- 14 833

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)

25 750

47 246

- 21 496

20 685

Zysk netto na akcję

0.42

0.79

- 0.37

- 0.03

Dług netto

163 168

215 865

-52 697

134 006

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję to zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.:

- Arctic Paper ma nadal silną pozycję i stabilne wyniki, podczas gdy pandemia wciąż dotyka europejski rynek. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 roku wyniosły 782,8 mln PLN (813,9 mln PLN w 1Q’20) przy EBITDA na poziomie 72,2 mln PLN (111,8 mln PLN) – to dobry wynik, ponieważ kwartał porównawczy był jednym z najlepszych w historii Grupy. Wraz ze wzrostem cen celulozy zmienia się równowaga między segmentami celulozy i papieru, ale korzyści płynące z połączenia tych dwóch segmentów pozostają znaczące; to segmenty o różnych cyklach, które razem zapewniają nam bardziej zrównoważony rozwój.

Pozycja finansowa Grupy została wzmocniona. W omawianym okresie zawarta została nowa pięcioletnia umowa dotycząca finansowania, w ramach, której dotychczasowe zadłużenie z tytułu obligacji i inne kredyty zostały zastąpione kredytami o łącznej wartości 300 mln zł na lepszych niż dotychczas warunkach, co obniża nasze koszty finansowe.

Segment papieru osiągnął w pierwszym kwartale łączną sprzedaż na poziomie 547,3 mln PLN (587,8 mln PLN) przy EBITDA w wysokości 56,7 mln PLN (84,8 mln PLN). W omawianym okresie segment ten kontynuował ożywienie i umacnialiśmy naszą pozycję rynkową, zwłaszcza w porównaniu do ostatniego kwartału poprzedniego roku - trzeba podkreślić, że porównanie do danych osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r. wypada nieco słabiej, ponieważ był to jeden z najlepszych kwartałów w naszej historii. Wielkość sprzedaży papieru wyniosła 161 000 ton, a wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło 94% (podczas gdy w 4Q 2020 było to 90%), a dla porównania średnia europejska wynosiła w tym czasie około 80%.

Innowacje, silne marki, tradycja bliskiej współpracy z klientami i elastyczna produkcja to kluczowe czynniki naszego rozwoju. Zgodnie z naszą strategią dywersyfikacji produktowej odnotowaliśmy silny wzrost
w segmencie opakowań i spodziewamy się dalszego wzrostu popytu w związku z sfinalizowaniem unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w dalszej części tego roku. Sprzedaż papieru opakowaniowego Munken Kraft wzrosła w tym okresie o 152% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, a Arctic Paper Grycksbo wprowadzi na rynek swój pierwszy produkt opakowaniowy w drugim kwartale. Naszym celem jest dalsze zwiększanie udziału opakowań w portfolio Grupy, nie tylko jako dostawca papieru, ale także gotowych, ekologicznych opakowań. Utworzyliśmy także nową jednostkę badawczo-rozwojową, aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój nowych produktów, w tym również papieru do specjalnych zastosowań (np. w medycynie).

Chociaż udało nam się ochronić naszych pracowników, Covid-19 nadal dotyka społeczności, w których działamy. Wraz z rozwojem programu szczepień spodziewamy się ożywienia w europejskich gospodarkach, a w konsekwencji wyższego popytu, lecz także wyższych cen surowców i presji inflacyjnej. Od początku roku ceny celulozy znacznie wzrosły. Wzrosty te nie znajdują jeszcze odzwierciedlenia w wyniku za I kwartał, ponieważ mechanizmy cenowe w zawartych kontraktach powodują, że zmiany wpływają na przychody i koszty z pewnym opóźnieniem. Spodziewam się, że wzrosty te będą miały wpływ na wyniki obu segmentów w kolejnych miesiącach. Mając na uwadze doświadczenia zdobyte podczas wzrostu cen celulozy w latach 2017-2018, nasz dział sprzedaży papieru aktywnie działa, aby podnosić ceny sprzedawanego przez nas papieru i utrzymywać stabilną marżowość.

W pierwszym kwartale sytuacja na rynku celulozy wywarła pozytywny wpływ na należącą do Grupy spółkę Rottneros, reprezentującą segment celulozowy, podczas gdy mroźna zima i słabszy dolar zadziałały negatywnie. Sprzedaż Rottneros osiągnęła 542 mln SEK (585 mln SEK) przy EBITDA 40 mln SEK (80 mln SEK). Produkcja osiągnęła 103 000 ton (109 000). Sytuacja finansowa Spółki pozostaje dobra, a płynność finansowa wynosi 513 mln SEK (569 mln SEK).

Pomimo burzliwych czasów Arctic Paper jest silniejszy niż w ostatnich latach. Jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom i szansom, jakie może przynieść 2021 rok. Obecnie pracujemy nad rewizją naszej strategii i po okresie letnim wrócimy na rynek z aktualizacją w tym zakresie.