Arctic Paper rozpoczyna produkcję papieru Munken opartą na własnej energii

02/02/2021
Arctic Paper rozpoczyna produkcję papieru Munken opartą na własnej energii

Firma Arctic Paper oddała do użytku rozbudowaną elektrownię wodną w papierni w Munkedal. Inwestycja, o wartości 100 milionów koron szwedzkich (ok. 45 milionów PLN), zwiększa moc z 2 do 6 MW, co w połączeniu z planowaną ciepłownią na biomasę pozwoli, aby dzięki własnej energii zaspokoić do 80 procent potrzeb energetycznych papierni Arctic Paper Munkedal.

– Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla nas i naszych klientów; od dawna mamy wysokie ambicje w tym obszarze. Odnawialna energia jest głównym czynnikiem decydującym o tym, że produkcja papieru jest zrównoważona, a inwestycja w Munkedal jest jedną z naszych inwestycji w ekologiczne źródła energii – mówi Michał Jarczyński, Dyrektor Zarządzający Arctic Paper.

W ubiegłym roku spółka Arctic Paper otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę ciepłowni opartej na biomasie, we współpracy z firmą Adven. Budowa rozpocznie się na wiosnę 2021 r. Równocześnie realizowana jest pilotażowa inwestycja w ogniwa słoneczne w polskiej papierni Arctic Paper Kostrzyn. Papiernia Grycksbo jest już zaopatrywana w energię odnawialną – zarówno cieplną jak i elektryczną.

Decyzję o rozbudowie elektrowni wodnej podjęto w 2018 roku. Inwestycja została sfinansowana częściowo z kredytu oraz ze środków własnych.