Arctic Paper z najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy

09/05/2022
Arctic Paper z najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy

Grupa Arctic Paper zaprezentowała wyniki finansowe podsumowujące I kwartał 2022 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 1 110,8 mln PLN ( 240,1 mln EUR). Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 205,7 mln PLN (44,5 mln EUR). Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 176,1 mln PLN (38,1 mln EUR) a zysk netto 146,4 mln PLN (31,6 mln EUR). Rosnące koszty surowców, energii i logistyki równoważy silny popyt oraz podwyżki cen. Moce wytwórcze, dzięki właściwemu zarządzania produkcją papieru, wykorzystywane są w 99 procentach. Spółka kontynuuje również swoje inwestycje w zieloną energię.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)
wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper komentuje Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.:

- Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł bardzo dobre wyniki, przy stale silnym popycie na papier, celulozę i opakowania. Wzrost cen zarówno papieru, jak i celulozy zwiększył przychody Grupy do 1 110,8 mln PLN (782,8), a EBITDA do 202,7 mln PLN (72,2), czyniąc wynik kwartalny najlepszym w historii Arctic Paper z marżą EBITDA na poziomie 18,5 proc. (9,2). Sytuacja finansowa jest solidna, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,33 (0,70). Połączenie celulozy i papieru, które historycznie równoważyły się nawzajem poprzez cykle gospodarcze, teraz jeszcze wyraźniej oddziałują na siebie nawzajem i wzmacniają wyniki Grupy.

michał jarczyński arctic paper

- Segment papieru zwiększył w tym okresie przychody o prawie 50 proc. do 819,6 mln PLN (547,3) przy EBITDA na poziomie 130,0 mln PLN (56,7). Wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymywało się na wysokim poziomie 99 procent (94) trzeci kwartał z rzędu, a nasze papiernie aktywnie pracują nad miksem produktów i cen, aby zoptymalizować produkcję. Udało nam się z sukcesem zrównoważyć rosnące koszty surowców, energii i logistyki z wprowadzonymi podwyżkami cen papieru. Nie doświadczyliśmy jeszcze żadnych poważnych zakłóceń w naszym łańcuchu logistycznym w tym okresie, ale zaktualizowaliśmy nasze plany awaryjne, aby zwiększyć naszą gotowość operacyjną na potencjalne trudności w łańcuchu dostaw.

W segmencie celulozy, reprezentowanym przez Rottneros, przychody wzrosły do 660 mln SEK (542) przy EBITDA na poziomie 174 mln SEK (40) i wyniku netto 114 mln SEK (5). Rynek celulozy nadal jest silny, a cena  NBSK powróciła do historycznego maksimum w marcu. Ograniczone możliwości transportu z innych regionów i szybko rosnący popyta na opakowania z surowców odnawialnych przyczyniły się do popytu na celulozę.

W segmencie  opakowań wzrost wolumenu ustabilizował się w pierwszym kwartale zgodnie z naszą ambicją maksymalizacji produkcji w naszych fabrykach pod względem wartości na tonę. Jednocześnie przyspieszyliśmy nasz plan inwestycji w nowe moce produkcyjne w rozwijającym się segmencie zrównoważonych opakowań. Fabryka będzie produkować około 80 milionów tacek rocznie, przy szacowanym rocznym obrocie na poziomie 9-11 milionów euro.

Gwałtowny wzrost cen energii potwierdza słuszność inwestowania w zieloną energię. Zgodnie z zapowiedziami z grudnia, obecnie realizujemy nasz plan budowy farmy solarnej w Kostrzynie. W tym okresie podpisaliśmy również umowę z NTP na budowę zakładu produkcyjnego na naszym terenie, który rozpocznie produkcję w 2025 roku. Będziemy kupować ciepło powstające w procesie produkcyjnym w tym zakładzie, co zmniejszy naszą emisję CO2 o 20 000 ton rocznie.

Od momentu wdrożenia naszej strategii 4P w październiku intensywnie pracowaliśmy nad zmianą i dywersyfikacją Grupy zgodnie z nowymi celami. Kroki, które podjęliśmy – i kroki, które zamierzamy podjąć – zmienią naszą działalność biznesową. Podczas gdy wyniki Grupy są najlepsze  w historii, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie sprawiły, że przyszło nam działać w burzliwym okresie.