Arctic Paper zawarł umowę na dostawę energii dla papierni Munkedal

11/03/2019
Arctic Paper zawarł długoterminową umowę na dostawę energii dla papierni Munkedal

Arctic Paper zawarł z firmą Adven AB 15-letni kontrakt na dostawę energii dla papierni Munkedal. Umowa zapewni dostawę energii cieplnej po stabilnych, niższych i przewidywalnych cenach oraz ograniczy emisję CO2.

Adven AB zbuduje i będzie operatorem ciepłowni o mocy 30 MW, opartej na biomasie.

- Ceny energii podlegają dużym wahaniom i w przyszłości różne czynniki nawet zwiększą to ryzyko. Zawarta umowa gwarantuje naszej papierni w Munkedal utrzymanie przez wiele lat konkurencyjności poprzez stabilne, przewidywalne i niższe koszty energii a jednocześnie podkreśla naszą troskę o ograniczanie wpływ na środowisko – powiedział Michal Jarczyński Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Nowa ciepłownia wykorzystywać będzie jako paliwo biomasę drzewną i inne przesortowane materiałach. Ten projekt – w połączeniu z uprzednio ogłoszoną rozbudową własnej elektrowni wodnej, zlokalizowanej na terenie fabryki w Munkedal – umożliwi odejście od wykorzystywanego obecnie gazu ziemnego. Emisja CO2 zostanie zmniejszona o 60%.

- Nasza nowa ciepłownia będzie stanowiła wartość nie tylko dla papierni, lecz również dla lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni, iż Arctic Paper wybrał nas jako swojego partnera dla papierni w Munkedal – powiedział Ilkka Niiranen, prezes firmy Adven Sweden.

Kategoria:

Firma: 

Arctic Paper Polska Sp. z o.o.

Producent papieru

Rodzaj działalności: