Białe certyfikaty - czym są, komu przysługują, jak je uzyskać?

Artykuł zewnętrzny
11/02/2021
biały certyfikat
Białe certyfikaty są związane z uzyskanym efektem energetycznym. Najprościej rzecz ujmując, są to świadectwa efektywności energetycznej, jakie bazują na realizacji modernizacyjnego przedsięwzięcia. Przyznawane są w oparciu o wniosku, jakie składa się w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy z wniosków jest weryfikowany oraz powinien posiadać audyt efektywności energetycznej, który ma za zadanie określać efekt energetyczny danego przedsięwzięcia. Czym cechują się białe certyfikaty? Komu przysługują? Jak uzyskać te świadectwa i o czym pamiętać podczas składania wniosku?
 

Białe certyfikaty jako forma dofinansowania 

Zarządzanie energią cieplną w budynku wymaga zastosowania odpowiednich środków i narzędzi, które działają sprawnie i efektownie. Okazuje się, że białe certyfikaty dla firm są formą dofinansowania, którą uzyskać można na podstawie realizowania przedsięwzięć proefektywnościowych, jakimi są np.: 

  • wymiana wyeksploatowanych pomp, 
  • wymiana wentylatorów i innych sprzętów na urządzenia dopasowane do danego miejsca, 
  • wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej (na sieć preizolowaną), 
  • zabudowa instalacji odzysku odpadowego ciepła, 
  • wymiana oświetlenia na bardziej oszczędne.  

To specyficzne źródło wsparcia, z którego warto korzystać podczas planowania inwestycji proefektywnościowych.  

białe certyfikaty

Jak uzyskać białe certyfikaty? 

W celu ubiegania się o świadectwo charakterystyki energetycznej nie można zapominać o przeprowadzeniu audytu związanego z efektywnością energetyczną. Inwestor dzięki temu uzyskuje szereg potrzebnych informacji, takich jak zużycie energii, obecny stan techniczny budynku, instalacji i urządzeń, ocenę opłacalności ekonomicznej, czy też wskazanie przedsięwzięć, które pozwolą poprawić efektywność energetyczną audytowanego otoczenia. Niezwykle ważne jest to, że sporządzony raport jest załącznikiem do wniosku, jaki składa się w celu uzyskania białych certyfikatów. Po spełnieniu szeregu warunków przez inwestora należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Następnie musimy poczekać 45 dni na decyzję (od dnia złożenia wniosku). 

Komu przysługują białe certyfikaty? 

Świadectwa efektywności energetycznej są dokumentami, które poświadczają zwiększenie efektywności energetycznej podczas przeprowadzonej modernizacji. Co ciekawe, stanowią one prawa majątkowe notowane na giełdzie i mają realną wartość pieniężną. Bardzo chętnie są kupowane przez inne firmy, jakie działają w branżach energetycznych. Za pomocą ich zakupu firmy nie mają obowiązku opłacania kar za korzystanie ze środowiska i tak zwanych opłat zastępczych. Aspekty te określa Ustawa o efektywności energetycznej. 

Warto zauważyć, że o białe certyfikaty mogą ubiegać się podmioty, które planują inwestycje zmniejszające wielkość zużycia energii lub już zrealizowały takie przedsięwzięcia. Pamiętajmy o tym, że jeśli prędzej pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa lub z Unii Europejskiej, zazwyczaj dodatkowo nie mamy możliwości wystąpienia o świadectwa efektywności energetycznej.  

Bibliografia: 

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831  
  2. https://www.gov.pl/web/klimat/system-zobowiazujacy-do-efektywnosci-energ...  
  3. https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna
Fot: pixabay.com

Kategoria: