BSC Drukarnia Opakowań dostarczy opakowania do Havi

10/04/2019
BSC Drukarnia Opakowań dostarczy opakowania do Havi

BSC Drukarnia Opakowań poinformowała, że wyprodukuje i dostarczy opakowania dla Havi Global Solutions Europe Ltd.

Umowa jaka zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty będzie obowiązywać przez okres 2 lat, począwszy od dnia 1 marca 2019 r. Zgodnie z przekazaną informacją wartość obrotów z Havi w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28 mln PLN.  Wartość obrotów może stopniowo rosnąć, co może wynikać z popytu klientów Havi, możliwości partycypowania przez BSC w dostawach promocyjnych poza rynkiem polskim oraz w związku ze zmieniającymi się trendami w zakresie dotyczącym opakowań u klientów Havi.

Z uwagi na wybór oferty BSC przez Havi, Zarząd Spółki szacuje, że wedle jego najlepszej wiedzy, całkowite, skonsolidowane przychody grupy BSC wzrosną w 2019 roku do kwoty ok. 267 mln PLN.

BSC Drukarnia Opakowań jest czołowym dostawcą opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji Spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald’s, Henkel, Avon, Colgate.