Celulozownie Södra pełne zielonej energii

17/11/2019
zielona energia sodra

Zrównoważona przyszłość wymaga codziennych bohaterów i zmiany sposobu myślenia. Dla konsumenta może to być tak proste, jak wybór produktów z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma Södra podjęła wyzwanie, jakim jest produkcja najbardziej zrównoważonej masy celulozowej na świecie.

- Wiele lat temu zaczęliśmy badać, jak daleko moglibyśmy się posunąć w dziedzinie produkcji mas celulozowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaczęliśmy przyglądać się każdemu aspektowi naszego procesu, od sadzonek w naszych szkółkach po sposób pakowania i dostarczania pulpy do bramy młyna klienta. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszego modelu biznesowego, ale dążymy do dalszego przesuwania granic i wiemy, że to dopiero początek.

Klienci mogą do nas dołączyć, aby przekonać się, w jaki sposób możemy zwiększyć ich wiarygodność w zakresie zrównoważonego rozwoju i dodać wartość dodaną do ich działalności. Co by się stało, gdybyśmy zmaksymalizowali aspekty zrównoważonego rozwoju każdej części procesu produkcji masy papierniczej, od taśm papierowych po całkowicie wolne od paliw kopalnych szkółki i transport? Czy mielibyśmy najbardziej zrównoważoną masę celulozową na świecie?

- Opinia publiczna nadal w dużej mierze nie jest świadoma tego, jak zrównoważone mogą być celuloza i produkty papiernicze i musimy to zmienić. Po sukcesie kampanii Hero w informowaniu o zaletach zrównoważonego włókna w szerszym łańcuchu wartości, wykraczającym poza naszych bezpośrednich klientów, chcemy zrobić to samo ponownie w przypadku tego projektu - mówi kierownik ds. komunikacji w Södra, Linda Ottosson. - W dniu 17 września uruchomiliśmy pierwszą z serii filmów wideo zaprojektowanych w celu edukowania i podnoszenia świadomości na temat zrównoważonych referencji masy papierniczej. Podróżujemy z dziennikarzem z Londynu do centrum działalności Södry w południowej Szwecji, z odcinkami obejmującymi nasze lasy, szkółki, młyny, produkty końcowe i logistykę. Filmy te, skierowane do wszystkich, nie tylko do klientów, są promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak również naszych własnych kanałów.

Odcinek 1. został nagrany w naszych szkółkach, a odcinek 2. w naszych lasach. Trzeci film został zrealizowany w naszym tartaku Mönsterås, by pokazać optymalne wykorzystania zasobów - celulozownia dostarcza energii tartakowi, a w zamian tartak produkuje korę i zrębki drzewne do produkcji pulpy. Ten zamknięty cykl pracy prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia transportu. 

- Celulozownie Södra osiągnęły imponujący poziom 4 700 GWh zielonej energii - wystarczający, aby samochód elektryczny mógł okrążać Ziemię 50 000 razy i ogrzać 27 000 domów. Nasze dostawy biopaliw stanowią obecnie 6% całkowitego zużycia biopaliw w Szwecji. A nasze 1,8 miliona ton masy celulozowej może wyprodukować 4,3 miliarda książek i 480 milionów swetrów.

Czy wiecie, że:

  • Wszystkie celulozownie Södra są teraz wolne od paliw kopalnych na potrzeby codziennej działalności. Produkują więcej zielonej energii niż zużywają, więc nadwyżka jest sprzedawana jako zielona energia elektryczna, ogrzewanie miejskie i biopaliwa.
  • W zeszłym roku Södra uruchomiła usługę recyklingu składników odżywczych, która jest doskonałym przykładem zrównoważonego podejścia ekosystemowego: Bio-popiół, produkt uboczny procesu produkcji masy celulozowej, jest ponownie wykorzystywany do promowania wyższego tempa rozwoju lasów i wzmacniania rentowności naszych posiadłości leśnych.
  • Kolejnym obszarem zainteresowania Södra jest woda. Stosuje szereg środków ochrony i uzdatniania wody, należąc do najlepszych w swojej klasie, jeśli chodzi o ochronę wody.
  • Zrównoważony rozwój to nie tylko proces, to oczywiście każdy aspekt naszej działalności. Dlatego Södra realizuje program "zero wypadków" dla wszystkich swoich pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo >>