Ceny papieru znowu w górę

24/01/2022
Ceny papieru znowu w górę

Kupujący papier dopiero co musieli zmierzyć się z podwyżką cen papieru, która weszła w życie z początkiem 2022 roku, a producenci papieru zapowiedzieli już kolejne podwyżki.

Sappi Europe informuje, że ciągłe wyzwania związane z niespotykanie wysokimi taryfami energetycznymi zmusza firmę do podwyżki cen o 10-25% w zależności od segmentu produktów. Podwyżki zostaną wdrożone najpóźniej na poczatku lutego. Równolegle, Sappi będzie kontynuować przegląd rentowności każdego z aktywów i nie może wykluczyć wstrzymania produkcji, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Ponadto, Sappi wzywa Unię Europejską, lokalne rządy i władze do strukturalnego rozwiązania problemu niestabilnych rynków energii, które obecnie zagrażają przyszłości europejskiej produkcji.

Firma Mondi zwraca uwagę na wzrosty kosztów w sektorze włókien, energii, chemikaliów i transportu. Sytuację pogarszają bieżące zmiany kursów walutowych, szczególnie dolara amerykańskiego w stosunku do euro, co ma szczególny wpływ na ceny celulozy. Ponadto ceny podnoszą również dostawcy chemikaliów. Ceny gazu wzrosły o 33%, z już bardzo wysokiego poziomu. Ceny energii elektrycznej wzrosły o 48%. Dlatego firma Modi zapowiedziała wzrost cen swoich produktów (w tym wysokogatunkowych papierów biurowych i profesjonalnych do druku), w przedziale od 150 do 280 euro za tonę począwszy od 17 stycznia 2022 roku. Ważność nowych cen może być potwierdzona tylko do końca lutego, odzwierciedlając niestabilność obecnych warunków rynkowych.

Podobnie firma MM Board & Paper ze względu na znaczny wzrost kosztów surowców (w szczególności drewna na bezprecedensowym poziomie), wciąż rosnące koszty energii i znacznie wyższe koszty transportu, od dnia 1 lutego br. podniesie ceny o co najmniej 10% dla wszystkich naszych papierów biurowych i co najmniej 12% dla papierów offsetowych. Mayr-Melnhof zapowiedział też podwyżkę cen na karton z recyklingu i powlekany liner od 1 marca 2022 r.

Od 1 marca br. wyższe będą o 10%  będą ceny wszystkich papierów specjalnych (thermoscript, jetscript, giroform, supercote, barricote) produkowanych przez Mitsubishi HiTec Paper. Powodem jest ciągły wzrost kosztów gazu, surowców chemicznych i usług logistycznych.

Na horyzoncie nie widać oznak ulgi: gigantyczne podwyżki kosztów energii, surowców (drewna, celulozy, chemikaliów), usług transportowych i pracy wciąż wywierają presję na papiernie, które aby zachować ciągłość i rentowność produkcji, przenoszą część swoich kosztów na klientów.

Co więcej, ze względu na pandemię i dużą liczbę zamówień, zaopatrzenie w papier pozostaje nieregularne. Sytuację zaognia trwający strajk pracowników w 7 fińskich fabrykach celulozy i papieru firmy UPM, który został przedłużony do 19 lutego br. W Finlandii UPM produkuje m.in. powlekany i niepowlekany papier do drukowania i pisania, papier do czasopism i katalogów, papier etykietowy i specjalistyczny oraz masę celulozową.