De Jong Packaging Group przejmie papiernię DS Smith w Holandii

18/07/2021
De Jong Packaging Group przejmie papiernię DS Smith w Holandii
De Jong Packaging Group poinformowała o planowanym przejęciu papierni De Hoop w Holandii od DS Smith plc. Papiernia zlokalizowana w Eerbeek produkuje 370 000 ton papieru makulaturowego rocznie. Wartość inwestycji szacowana jest na 50 mln euro.

Przejęcie przyczynia się do realizacji ambicji rozwojowych grupy De Jong Packaging.

- Popyt na opakowania z tektury falistej przyspiesza, a przejęcie wpisuje się w strategię bycia zintegrowaną firmą opakowaniową - wyjaśnia Ad Smit, prezes zarządu De Jong Packaging Group. - Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć porozumienie w sprawie papierni De Hoop. De Hoop to świetna papiernia z dużym potencjałem, który chcielibyśmy rozwijać.

Firma DS Smith poinformowała, że sprzedaż papierni jest zgodna z jej polityką w Europie Północnej, gdzie grupa ma do dyspozycji większą ilość zewnętrznych mocy produkcyjnych w zakresie dostaw papieru.

Zakończenie sprzedaży podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym konsultacjom z radą zakładową i oczekuje się, że nastąpi w trzecim kwartale 2021 roku.

Papiernia w De Hoop produkuje różne gatunki papieru z recyklingu, które dobrze wpisują się do portfolio grupy De Jong Packaging. W ramach umowy DS Smith będzie nadal kupować od papierni i dostarczać do niej pewną ilość tektury falistej i surowców w celu wsparcia płynnego i uporządkowanego przejścia.