Dla klientów drukarni jakość ważniejsza niż cena

18/06/2018
raport konica minolta

Według drukarni, firmom, które składają zlecenia, zależy przede wszystkim na niskiej cenie i dotrzymaniu terminu – wynika z najnowszego raportu1 opublikowanego przez Konica Minolta. Okazuje się, że klienci widzą tę kwestię nieco inaczej i na pierwszym miejscu (89% odpowiedzi) stawiają jakość usług, a następnie terminowość (88%) oraz czas realizacji zamówienia (80%). Branża deklaruje gotowość do inwestowania w nowe technologie i wyjścia naprzeciw nowym potrzebom klientów, ale nie zawsze jest ich w pełni świadoma.

– Nasze badanie miało na celu zestawienie dwóch punktów widzenia: drukarni oraz klienta. W pierwszej kolejności zapytaliśmy małe, średnie i duże firmy, jak oceniają współpracę z drukarniami. Następnie, podczas organizowanej przez nas co roku Akademii Liderów Biznesu, przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród przedstawicieli czołowych drukarni w Polsce. Okazało się, że porównując te dwie perspektywy, można dostrzec rozbieżności. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z badania pomogą branży lepiej zrozumieć potrzeby klientów i wdrożyć odpowiednie zmiany – mówi Tomasz Habierski, Industrial Printing Product Manager w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.
jakość usług i terminowość

Polecenia działają najlepiej

Drukarnie przeceniają internet jako źródło wiedzy o swojej ofercie i stawiają go przed rekomendacjami czy reklamą. Tymczasem dla klientów najważniejsze okazały się rekomendacje partnerów biznesowych (41%) oraz znajomych (30%), a internet wskazywano dopiero na trzecim miejscu (29%). Rekomendacje zyskiwały na znaczeniu wraz z wielkością prowadzonego przedsiębiorstwa.

Drukarnie właściwie rozpoznają oczekiwania klientów odnośnie obsługi. W obydwu badanych grupach na pierwszym miejscu wskazywano szybki kontakt po złożeniu zapytania.

szybki kontakt po złożeniu zapytania

Branża gotowa na zmiany

Większość drukarni wśród kluczowych trendów wymienia wypieranie druku przez inne technologie (59%), rosnące znaczenie personalizacji zleceń (56%) oraz presję na jakość i czas realizacji (56%). W odpowiedzi planują przede wszystkim inwestować w nowe technologie (82%) i doskonalić jakość realizacji (62%).

Drukarnie pozytywnie określają swój poziom przygotowania do nadchodzących zmian. Ponad 60% oceniło swoje kompetencje oraz kwestie zarządzania relacjami z klientem jako bardzo dobre2. Średnia ocena dotycząca przygotowania pod względem inwestycji wynosiła 6.9 w skali od 1 do 10.

kluczowe trendy

– Branża poligraficzna dostrzega nowe potrzeby klientów i kluczowe wyzwania w najbliższych latach. Drukarnie chcą reagować na dynamikę rynku głównie inwestycjami w sprzęt i technologię. To pozytywne zjawisko, które z pewnością zwiększy ich konkurencyjność. Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na wysoką jakość obsługi, ponieważ z perspektywy konsumenta jest to najważniejszy czynnik współpracy. W dodatku ma realne przełożenie na pozyskiwanie nowych zleceń, ponieważ klienci najczęściej uzyskują informacje o ofercie przez rekomendacje swoich partnerów biznesowych oraz znajomych – podsumowuje Michał Wiśniewski, Production Printing Product Manager w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.

1) Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez firmę badawczą na zlecenie Konica Minolta. Część pierwsza polegała na badaniu rynkowym metodą CATI wśród 100 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branży korzystających z usług drukarni. Część drugą stanowiło badanie ankietowe przeprowadzone podczas konferencji Akademii Liderów Biznesu 2018.
2) Ocena minimum 7 w skali od 1-10.

Kategoria: