Do 2030 roku 76 procent zużytego papieru ma być poddawane recyklingowi

06/07/2022
Do 2030 roku 76 procent zużytego papieru ma być poddawane recyklingowi
Przedstawiciele europejskiego łańcucha dostaw papieru zgromadzeni w Brukseli zobowiązali się do recyklingu 76% całego zużytego papieru do 2030 roku.

Zobowiązanie to zostało podjęte podczas 8. edycji konkursu European Paper Recycling Awards, w ramach którego dwa projekty, wyznaczające nowe kierunki rozwoju recyklingu papieru, otrzymały najwyższe wyróżnienie w europejskiej społeczności zajmującej się recyklingiem papieru. Zapis wideo z tego wydarzenia jest dostępny online.

Nowy, ambitny poziom recyklingu wynoszący 76%, obliczony poprzez podzielenie ilości zużytego papieru przez całkowitą konsumpcję papieru i tektury, powinien zostać osiągnięty do 2030 roku. Stanowi to najlepszy wynik w swojej klasie zarówno na poziomie globalnym, jak i w całej branży materiałowej, ponieważ papier i tektura są najczęściej przetwarzanymi materiałami w Europie.
 
Zobowiązanie to zostało określone w opublikowanej nowej Europejskiej Deklaracji w sprawie recyklingu papieru 2021-2030. Dokument określa środki mające na celu optymalizację zarządzania papierem na każdym etapie ciągłej pętli recyklingu. Wiąże się to z szeregiem operacji, począwszy od produkcji papieru i tektury, poprzez jego przetworzenie na produkty i druki, aż po zbiórkę, sortowanie i recykling. Każdy etap procesu stanowi odrębny sektor przemysłowy, w którym występuje jedynie pewien stopień integracji poziomej, co sprawia, że współpraca jest niezbędna do osiągnięcia ambitnego celu w zakresie recyklingu.
 
Branże współsygnatariuszy deklaracji stwierdzają jednak, że konieczne jest spełnienie kilku warunków sprzyjających ze strony UE i władz lokalnych. W tym ograniczenie wykorzystania odpadów papierowych do celów odzysku energii oraz zapewnienie selektywnej zbiórki papieru w celu zachowania jakości materiału.
 
Selektywna zbiórka papieru jest również warunkiem wstępnym dla wyższych poziomów recyklingu i należy ją dalej promować. Łańcuch wartości papieru wyznacza jednak granice w zakresie tego, jakie dodatkowe produkty mogą być poddawane recyklingowi oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp do odpadów papierowych, które nie trafiają do selektywnej zbiórki. Projekty nagrodzone europejską nagrodą w dziedzinie recyklingu papieru podejmują oba te wyzwania. EnEWA, projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, koncentruje się na optymalizacji sortowania, oczyszczania i recyklingu papieru, nawet jeśli jest on zmieszany z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub z działalności gospodarczej. Nagrodzony w kategorii "Informacja i edukacja" projekt CELAB to międzybranżowa inicjatywa mająca na celu recykling etykiet samoprzylepnych.
 
- Wszystkie projekty lub kampanie ubiegające się o nagrody są zmianami w sposobie recyklingu papieru w Europie. Przyczynią się one do osiągnięcia naszego ambitnego celu, jakim jest 76% wskaźnik recyklingu papieru do 2030 roku. To ambitny cel i liczy się każda sztuka papieru i tektury przybliżająca nas do niego - mówi Annick Carpentier - przewodnicząca EPRC (European Paper Recycling Council).
 
- Poziomy recyklingu, które już osiągnęliśmy, stawiają papier i tekturę w roli branżowych liderów. Zarówno bieżące inicjatywy, jak i planowane kroki pozwolą nam jeszcze bardziej zamknąć pętlę gospodarki cyrkularnej. Innowacyjne projekty zaprezentowane podczas rozdania nagród EPRC są aktualnymi przykładami tego, co będzie potrzebne, aby osiągnąć ten cel - mówi Ulrich Leberle - Sekretarz EPRC (European Paper Recycling Council).