Dobre prognozy dla rynku opakowań w Polsce

15/11/2019
rynek opakowań w Polsce
Polska Izba Opakowań ocenia wartość rynku opakowań w Polsce w roku 2018 na 10,4 mld euro (ok. 44,2 mld PLN), co oznacza wzrost wobec 2017 roku o 7%. To wyjątkowo dobry rok dla rynku i przemysłu opakowań w Polsce. Warto bowiem przypomnieć, iż w tym czasie średnia dynamika rozwoju światowego rynku opakowań nie przekraczała 3,5-4%, zaś rozwój rynku opakowań wysoko rozwiniętych gospodarek nie przekraczał 2%.

O tak dobrym rezultacie zdecydowały wyniki gospodarcze (wzrost PKB w granicach 5%), na które miały wpływ wzrost konsumpcji oraz eksport. Rosnący popyt na opakowania był zaspokajany przez przemysł opakowań , który nie odczuwał jeszcze trudności z brakiem pracowników oraz znaczącymi kosztami spowodowanymi w roku 2019 wzrostem cen energii i surowców.

Stąd też, wg prognoz Polskiej Izby Opakowań, wzrost rynku opakowań w 2019 roku nie przekroczy wskaźnika 6%, osiągając wartość ok. 46 mld PLN (ok. 11 mld euro). Zaś w roku 2020 należy prognozować kolejne spowolnienie rozwoju rynku opakowań w Polsce do ok. 5% w stosunku do roku 2019. Należy zatem prognozować wartość rynku opakowań w Polsce w 2020 roku na ok. 48 mld PLN (ok. 11,4 mld euro).

Wskutek  wielu niewiadomych dotyczących tempa rozwoju światowej gospodarki w latach 2020-2025 trudno prognozować rozwój krajowego rynku opakowań w Polsce. Zapewne należy przewidywać powolne zmniejszenie dynamiki rozwoju rynku opakowań w Polsce, co bez względu na stan światowej gospodarki, będzie także wynikiem przybliżania się krajowego rynku opakowań do rynków krajów wysokorozwiniętych.

Świadczy o tym wzrastający poziom zużycia opakowań per capita w Polsce do poziomu w krajach wysokorozwiniętych, który aktualnie wynosi w granicach 320-340 euro na mieszkańca.

Wg prognoz PIO, w roku 2020 zużycie opakowań per capita w Polsce zbliży się do 300 euro. To dobry, i  jak się wydaje, satysfakcjonujący wynik dla Polski. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze w 2017 roku wartość zużycia opakowań per capita w Polsce nie przekraczała 260 euro.

Dane dotyczące wartości rynku opakowań w Polsce w 2017 roku oraz prognozy dla lat 2018-2025 zamieszczono w tabeli 1.
rynek opakowań w Polsce

Tabela 1. Rynek opakowań w Polsce w latach 2017-2025.
 
​W tabeli 2 przedstawiono strukturę rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia rodzaju materiału opakowaniowego w latach 2018-2025. Warto tu zwrócić uwagę, że w roku 2025 udział procentowy w rynku opakowań z papieru i tektury będzie równy udziałowi opakowań z tworzyw sztucznych.
 strukturę rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia rodzaju materiału opakowaniowego
Tabela 2. Struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia rodzaju materiału opakowaniowego. Stan dla 2018 r., prognoza na lata 2019-2025 (w procentach).
 
W tabeli 3 przedstawiono strukturę rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia przeznaczenia opakowań. Jak wynika z zawartych w tabeli danych, należy przewidywać zmniejszenie opakowań żywności, co związane będzie z rozwojem handlu „bez opakowania”. Stopniowe zmniejszenie opakowań napojów związane będzie z poprawą jakości wody do picia oraz zwiększeniem na rynku opakowań do napojów wielokrotnego użycia.
struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia przeznaczenia opakowań
Tabela 3. Struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia przeznaczenia opakowań. Stan dla 2018 r., prognoza na lata 2019-2025.
 
​Oprac. Wacław Wasiak - dyrektor Polskiej Izby Opakowań

polska izba opakowań