Dobry rok Grupy Model

12/02/2018
grupa model

W roku sprawozdawczym 2017 Grupa Model zatrudniała średnio 4285 pracowników - o 68 więcej niż w 2016 roku. Odsetek pracowników zatrudnionych w Szwajcarii wynosi 21% tj. 917 pracowników. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był równoczesny rozwój wszystkich rynków krajowych, na których obecne są spółki Grupy Model.

Rosnąca popularność rozwiązań w obszarze opakowań z tektury falistej stała się zjawiskiem ogólnoeuropejskim, powodując pojawienie się „wąskich gardeł” w dostawach tektury falistej powiązanych dodatkowo ze znacznym wzrostem cen papieru. Wspomiane podwyżki cen nie znalazły jeszcze pełnego odzwierciedlenia na rynku w postaci przełożenia na ceny opakowań. Grupa Model zainwestowała w projekty modernizacji, rozbudowy i zrównoważonego rozwoju 86 milionów franków szwajcarskich.

Firma odnotowała znakomite wolumeny sprzedaży na rynkach krajowych w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Czechach, krajach Beneluksu, Francji, Austrii, Słowacji i Chorwacji.

Grupa Model sprzedała ponad 1246 km kw. tektury falistej w formie opakowanń i arkuszy. Łącznie, liczba sztuk wszystkich opakowań z tektury litej i falistej sięgnęła 3,77 mld sztuk dając średnio około pięciu opakowań na europejczyka. Obie szwajcarskie papiernie Grupy Model: w Weinfelden i Niedergösgen wyprodukowały ponad 388 tys. ton (w roku 2016 było to 383 tys.) papieru na bazie makulatury.

Ogólna kondycja gospodarki i szczególna pozycja tektury falistej jako coraz popularniejszego materiału do produkcji opakowań stanowią dobrą podstawę do wykazania istotnego wkładu branży w tworzenie nowej wartości w obszarze gospodarczym. W bieżącym roku obrotowym spółka zapowiada inwestycje równe tym z roku poprzedniego.