DS Smith inwestuje w Rumunii

18/10/2017
ds smith rumunia

Grupa DS Smith zawarła umowę nabycia rumuńskich firm EcoPack i EcoPaper o łącznej wartości około 208 milionów euro.

EcoPack i EcoPaper to wiodące w Rumunii zintegrowane firmy rodzinne zajmujące się produkcją papieru i opakowań. W tym roku firmy zainwestowały m.in. w nową maszynę papierniczą, służącą do produkcji w papieru o wysokiej jakości i niewielkiej gramaturze. W ciągu wielu lat firmy rozwijały się dynamicznie, koncentrując się głównie na obsłudze lokalnego rynku FMCG. Przejęcie ma na celu zwiększenie zdolności DS Smith w zakresie obsługi klientów w tym szybko rozwijającym się regionie oraz wzmocni jej obecność na rynkach Europy południowo-wschodniej.

Rozliczenie nabycia i spłata zadłużenia, o łącznej wartości 208 mln euro, zostaną pokryte z istniejących instrumentów gotówkowych i długów, a także z akcji DS Smith o wartości z 35 mln euro. Przewiduje się natychmiastowe zwiększenie przychodów, co jest zgodne z średniookresowymi celami finansowymi Grupy DS Smith. Zakończenie przejęcia jest oczekiwane w trzecim kwartale roku finansowego, po zatwierdzeniu przez władze rumuńskiego urzędu ds. ochrony konkurencji i spełnieniu innych zwyczajowych warunków przejęcia.

- W Europie Wschodniej wciąż rozwijamy się zdecydowanie. Ta akwizycja jeszcze bardziej umocni naszą pozycję i zwiększy możliwości, stanowiąc ważną podstawę dla dalszego rozwoju naszego innowacyjnego programu "Performance Packaging" w tym regionie - powiedział Miles Roberts, Dyrektor Generalny Grupy DS Smith.