Europejski przemysł papierniczy w roku 2016

12/07/2017
przemysł papierniczy 2016

Najnowsze statystyki rynkowe przygotowane przez Europejską Konfederację Przemysłu Papierniczego (CEPI) ukazują niezłą kondycję europejskiego rynku celulozowo-papierniczego.

Na tle coraz bardziej niepewnych gospodarek globalnych europejska produkcja papieru i tektury w roku 2016 wykazała się odpornością na zawirowania rynkowe, osiągając lepsze wyniki niż USA czy Kanada.

Jeżeli chodzi o papier i tekturę, to w roku 2016 odnotowano spadek produkcji papierów graficznych (o 3,8%), ale już produkcja papierów higienicznych i opakowaniowych wzrosły o 1,1 i 2,4%. W sumie daje to minimalny spadek produkcji o 0,1%, która wyniosła 90,931 mln ton.

Jednak trzeci rok z rzędu zużycie papieru i tektury w Europie wzrasta, ostatnio o 0,3%, by osiągnąć poziom 77,4 mln ton. Spowodowane jest to silniejszym popytem na niektóre grupy produktów papierniczych, w szczególności trwałe materiały do ​​pakowania, środki higieny i papiery specjalne.

Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI w roku 2016
Produkcja papieru i tektury 2016

Wzrost konsumpcji wywarł również duży wpływ na 4,5% wzrost importu papierów do krajów CEPI (8,1 mln ton, tj. 7,2% całkowitego zużycia papieru europejskiego). Mimo tej tendencji i rosnącej konkurencji na całym świecie europejski przemysł papierniczy eksportuje około 21% swojej produkcji (3,8 mln ton).

W roku 2016 liczba firm w branży papierniczej w stosunku do roku 2015 nieznacznie spadła (o 2%), ale już liczba inwestycji wzrosła o 1,6% i wyniosła 4,1 mln euro.

Warto też zwrócić uwagę na wzrost produkcji o 2,7% w przemyśle celulozowym, gdzie produkcja pulpy wyniosła 37,2 mln ton.

Produkcja celulozy w krajach CEPI w roku 2016
Produkcja celulozy w krajach CEPI w roku 2016

Z kolei eksport masy celulozowej do krajów nienależących do CEPI wzrósł o 17,8% i wyniósł 3,8 mln ton, z czego aż 2,6 mln ton do Azji (wzrost o 20,8%).

Wykorzystanie papieru do recyklingu utrzymywało się na stosunkowo stabilnym poziomie, podobnie jak w latach poprzednich, przy niewielkim wzroście w roku 2016 i wyniosło 47,8 mln ton.

Wykorzystanie papieru do recyklingu w krajach CEPI w roku 2016
wykorzystanie papieru do recyklingu 2016

Zbiórka papieru do recyklingu wzrosła o 1% osiągając poziom 56,4 mln ton. Jednocześnie eksport makulatury wzrósł o 5,6%, z czego większość trafiła na rynki azjatyckie (91,7%). Poziom recyklingu w krajach UE oraz Szwajcarii i Norwegii wyniósł 72,5% (wzrost o 0,7%).

Państwa członkowskie CEPI w roku 2016: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania.