Faktoring rozwiązaniem dla firm z branży papierniczej

18/12/2017
faktoring dla branży papierniczej

Przedsiębiorca zajmujący się produkcją papieru, przetwarzanego z makulatury w wysokiej jakości tekturę techniczną. W swojej działalności firma spotkała się z problemem związanym z brakiem płynności finansowej, który uniemożliwił firmie inwestycję w sprzęt. Jak firma poradziła sobie z tym wyzwaniem?

Branża papiernicza jest bardzo kapitałochłonna, przedstawiona firma była zmuszona do dużej inwestycji w nowe wyposażenie, aby dostosować wytwarzany produkt do panujących na rynku standardów. Przez wysokie nakłady środków w modernizację sprzętu, właściciel przedsiębiorstwa wydłużał terminy płatności partnerom finansowym. Dłuższych terminów płatności domagali się także klienci i kontrahenci. W konsekwencji powstały zatory płatnicze i nieopłaceni dostawcy rozpoczęli działania windykacyjne. To był bardzo trudny moment dla firmy, która z pozycji wiarygodnego partnera  stała się dłużnikiem wobec ZUS-u i  wielu zaprzyjaźnionych dostawców. Wyniki finansowe firmy spadły, ponieważ proces produkcji tektury na nowych maszynach wymagał specjalnego wdrożenia i wzmożonej pracy.

 Przedsiębiorca postanowił postawić na współpracę z podmiotem, który mógłby zapewnić wsparcie finansowe. Banki nie chciały podjąć tego ryzyka na podstawie powierzchownej oceny firmy. Bibby Financial Services po wnikliwej analizie sytuacji przedsiębiorstwa zdecydowało się na wsparcie rozwoju firmy. Badając produkt wytwarzany przez producenta firma faktoringowa utwierdziła się w przekonaniu, że to wyrób wysokiej jakości, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem rynku.

Na początku finansowania przedsiębiorca przeznaczał otrzymane środki z faktur na poprawę swojej aktualnej sytuacji, regulując w pierwszej kolejności zobowiązania wobec dostawców. Ci ostatni, gdy otrzymali część należności, zmienili nastawienie do firmy – nastąpiła znaczna poprawa relacji biznesowych. Przedsiębiorcy powinni być otwarci na różne źródła finansowania oraz współpracę z zewnętrznymi podmiotami.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje finansowania, dowiedz się więcej.

Kategoria: