Graphic Packaging przejmie AR Packaging

17/05/2021
Graphic Packaging przejmie AR Packaging

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), („Graphic Packaging” lub „Spółka”), wiodący, zintegrowany pionowo dostawca zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań konsumenckich na bazie włókien, oraz CVC Capital Partners Fund VI ogłosiły zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której Graphic Packaging przejmie AR Packaging Group AB („AR Packaging”), drugiego co do wielkości europejskiego producenta opakowań konsumenckich na bazie włókien, za kwotę ok. 1,45 mld dolarów w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt.

Transakcja połączenia przyczyni się do rozszerzenia skali globalnej działalności, zwiększenia innowacyjności oraz uatrakcyjnienia oferty Graphic Packaging dla klientów z całej Europy i regionów sąsiadujących. Dzięki szerokiemu wachlarzowi wiodących w branży rozwiązań opakowaniowych, doświadczeniu w projektowaniu oraz rozszerzonemu zasięgowi geograficznemu, połączona firma będzie doskonale predysponowana do tego, aby wykorzystać możliwości ciągłego wzrostu organicznego wśród obecnych i nowych klientów oraz na nowych rynkach światowych.

Oczekuje się, że proponowane przejęcie AR Packaging zwiększy roczną sprzedaż o 1,1 mld dolarów, zaś roczny skorygowany zysk EBITDA wzrośnie o 160 mln dolarów. Ponadto zakłada się, że połączenie spowoduje efekt synergii o łącznej wartości 40 mln dolarów w ciągu 36 miesięcy od sfinalizowania transakcji. Zgodnie z założeniem transakcja niezwłocznie wpłynie na wzrost wysokości zysku w przeliczeniu na 1 akcję oraz na przepływy pieniężne Spółki.

Michael Doss, prezes i dyrektor generalny Graphic Packaging, powiedział:

- AR Packaging jest liderem na atrakcyjnym i rozwijającym się rynku opakowań ekologicznych w Europie. Przejęcie AR Packaging przyniesie znaczące korzyści naszym klientom, pracownikom i akcjonariuszom, ponieważ połączymy w ten sposób dwóch wiodących dostawców rozwiązań z zakresu opakowań konsumenckich na bazie włókien z długą historią innowacji i kreatywnego projektowania opakowań. Duży, rozproszony obszar działania 25 zakładów przetwórczych AR Packaging w Europie Wschodniej i Zachodniej zapewnia znaczące korzyści skali i wydajność kosztów, wzmacniając naszą wspólną obecność na rynku i zdolność do obsługi klientów w całej Europie i na świecie. Cieszymy się, że możemy powitać załogę AR Packaging i wspólnie rozwijać działania z zakresu opracowywania zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla globalnych konsumentów, co przyczyni się do przejścia na gospodarkę w większym stopniu opartą na obiegu zamkniętym.

Stephen Scherger, wiceprezes i dyrektor finansowy Graphic Packaging, dodał:

- Przejęcie AR Packaging zwiększa nasze możliwości w obszarze obsługi i tworzenia zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na rynkach całego świata. Przedmiotowa transakcja połączenia, wraz z ogłoszonym wcześniej przejęciem firmy Americraft Carton, wpisuje się w realizację naszych celów rozwojowych i umożliwia firmie Graphic Packaging konsekwentne osiąganie organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 100-200 punktów bazowych, zgodnie z założeniami przyjętymi w wizji na rok 2025. Warto zauważyć, że modele operacyjne wdrażane przez obie organizacje, w połączeniu z komplementarnymi segmentami rynku, pozwolą zapewnić istotne korzyści finansowe. Znacząca zdolność generowania przepływów pieniężnych w wyniku połączenia przyczyni się do osiągnięcia imponujących zysków. Oczekuje się, że w ciągu 24 miesięcy od sfinalizowania transakcji Graphic Packaging powróci do docelowego poziomu dźwigni finansowej 2,5-3,0x.

Prezes i dyrektor generalny AR Packaging, Harald Schulz, powiedział:

- Jestem dumny z postępów, jakie poczyniliśmy w kształtowaniu jasnej strategii i budowaniu renomy AR Packaging jako godnego zaufania dostawcy rozwiązań opakowaniowych. Chciałbym podziękować CVC za wsparcie w tych wysiłkach w ciągu ostatnich pięciu lat. Podejście Graphic Packaging do obsługi klienta i wyraźne ukierunkowanie na dostarczanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań ściśle pokrywa się z tym, w jaki sposób prowadzimy naszą działalność, przez co firma ta jest dla nas idealnym partnerem. Możliwość zastosowania korzystnej integracji łańcucha wartości, począwszy od produkcji tektury aż do procesów przetwarzania kartonów, otwiera nowe możliwości oferowania naszym klientom rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół z niecierpliwością czeka na podjęcie współpracy z zespołem Graphic Packaging, co pozwoli nam stać się wiodącym globalnym dostawcą zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań z włókien.

Lave Beck-Friis, dyrektor zarządzający w CVC, powiedział:

- Jesteśmy bardzo dumni z postępów, jakie poczyniła firma AR Packaging w okresie naszej współpracy. Możliwość współpracowania z Haraldem i jego wspaniałym zespołem przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek wielu nowych produktów, jak również inwestowanie w aktywny program fuzji i przejęć, który ma służyć przyspieszeniu rozwoju firmy i uczynić z niej prawdziwie globalnego gracza, była dla nas przyjemnością. Cieszymy się, że przekazujemy AR Packaging w tak silnej pozycji i że znaleźliśmy nowego właściciela, który podziela wizję zarządu w kwestii przyszłego kierunku rozwoju firmy.

Oczekuje się, że transakcja, która została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy Graphic Packaging i AR Packaging, zostanie sfinalizowana w ciągu 4-6 miesięcy, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków zamknięcia.

BofA Securities pełni funkcję doradcy finansowego, a DLA Piper funkcję doradcy prawnego dla Graphic Packaging. Z kolei Credit Suisse International pełni funkcję doradcy finansowego, a Roschier funkcję doradcy prawnego dla AR Packaging.

Źródło: Graphic Packaging Holding Company