#GreenSource - neutralność klimatyczna celem przemysłu włókien drzewnych

03/09/2020
#GreenSource

Cepi, Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego, oraz EPIS, Europejskie Stowarzyszenie Branży Celulozowej i jego członkowie przedstawiają swoją inicjatywę #GreenSource, ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie mające na celu wyjaśnienie, w jaki sposób przemysł włókien drzewnych realizuje cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Przemysł włókien drzewnych pragnie oferować innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby obywateli Europy i przyczyniać się do zrównoważonego stylu życia, jednocześnie zapewniając, że lasy nadal rosną, pochłaniają CO2 i chronią różnorodność biologiczną.

Niedawne badanie naukowe zlecone przez Cepi na temat wpływu sektora leśnego Unii Europejskiej na klimat pokazuje, że dzięki lasom i produktom leśnym co roku usuwamy z atmosfery 806 milionów ton CO2 - co odpowiada 20% rocznych emisji w UE - a jednocześnie zapewniamy 3,5 miliona miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

- Możemy pomóc w dekarbonizacji gospodarki i zrewolucjonizować nawyki konsumpcyjne dzięki naszym innowacyjnym alternatywom dla materiałów kopalnych. Według najnowszych badań Material Economics[1] już dziś 25 proc. tworzyw sztucznych można łatwo zastąpić papierem i tekturą bez uszczerbku dla funkcjonalności produktu końcowego - mówi Jori Ringman z Cepi.

Już dziś dostarczamy alternatywne, wolne od paliw kopalnych rozwiązania dla wielu sektorów: mediów, opakowań, opieki zdrowotnej i higieny, ale także i coraz częściej dla tekstyliów. Materiały na bazie celulozy mogą nawet zastąpić grafit stosowany w technologiach przenośnych, a praktycznie nieograniczone możliwości w biorafineriach pomagają nam zdobyć mistrzostwo w ekologicznej chemii na bazie surowców pochodzenia biologicznego.

W czasach COVID-19 ważne jest, aby pamiętać, że dostarczamy opakowania, chusteczki i produkty higieniczne, które są niezbędne dla obywateli UE, a jednocześnie są przyjazne dla planety i gospodarki europejskiej.

#GreenSource jest wspólnym głosem przemysłu włókien drzewnych, który powstaje, aby powiedzieć światu, w jaki sposób dokonujemy zmian w przejściu do zrównoważonej i przyjaznej dla klimatu przyszłości.

[1] https://materialeconomics.com/publications/sustainable-packaging