Grupa Arctic Paper rozwija ofertę produktową w segmencie papieru i zwiększa zysk w II kwartale 2019

03/09/2019
wyniki finansowe arctic paper

Grupa Arctic Paper opublikowała wyniki finansowe za II kwartał 2019. Sfinalizowanie inwestycji w Arctic Paper Kostrzyn w zwiększenie możliwości produkcyjnych i większą elastyczność maszyny papierniczej PM1, pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów graficznych i opakowaniowych. Program poprawy rentowności dla segmentu papieru przebiega zgodnie z planem, latem otwarte zostało w Kostrzynie centrum usług wspólnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale wyniosły 762,5 mln PLN. EBITDA w II kwartale osiągnęła poziom 90,5 mln PLN. EBIT w II kwartale wyniósł 69,9 mln PLN, a zysk netto 47,7 mln PLN. Sprzedaż gruntów papierni w Mochenwangen przyniosła jednorazowe przychody w wysokości 18 mln PLN. Rottneros AB osiągnął rekordowo wysoki poziom produkcji celulozy i odnotował 9-proc. wzrost zysku netto.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

PLN (mln)

Q2, 2019

Q2, 2018

Zmiana

H1, 2019

H1, 2018

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper

762,5

784,1

-21,6

1583,1

1572,2

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper (segment papieru)

537,6

558,8

-21,2

1111,0

1132,4

Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper

90,5

65,9

24,6

171,6

136,4

Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru)

35,4

19,7

15,7

51,7

50,8

Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper

69,9

44,6

25,3

127,7

91,2

Zysk EBIT, Arctic Paper (segment papieru)

23,8

6,0

17,8

25,1

20,3

Zysk netto, Grupa Arctic Paper

47,7

19,7

28,0

84,6

48,4

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)

36,6

-0,2

36,8

27,0

2,3

Zysk netto Grupa Arctic Paper na akcję

0,46 PLN

0,06 PLN

0,40 PLN

0,66 PLN

0,29 PLN

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka matka), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

- W II kwartale 2019 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 762,5 mln PLN (w porównaniu do 784,1 mln PLN w II kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 90,5 mln PLN (w porównaniu do 65,9 mln PLN w II kw. 2018 r.). Kontynuujemy wypracowywanie bardzo dobrych wyników na poziomie skonsolidowanym. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach Grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą.

Segment papieru wygenerował przychody w wysokości 537,6 mln PLN (w porównaniu do 558,8 mln PLN w II kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 35,4 mln PLN (w porównaniu do 19,7 PLN w II kw. 2018 r.) z czego 18 mln PLN to przychody jednorazowe związane ze sprzedażą gruntu w papierni Mochenwangen. Produkcja w II kwartale wyniosła 147 000 ton (160 000 ton w II kw. 2018 r.), a w I połowie 2019 r. 296 000 ton (326 000 ton w I połowie 2018 r.).

W segmencie papieru nadal działamy w trudnym i bardzo konkurencyjnym otoczeniu, mimo że w II kwartale warunki rynkowe poprawiły się. Ceny celulozy spadły średnio o 10%, a nasz przychód na tonę - z powodu korekt cen i lepszego mixu produktowego - wzrósł o 4,6% w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Największym wyzwaniem jest obecnie zrekompensowanie niższego popytu na papier graficzny poprzez wprowadzenie nowych produktów w innych segmentach oraz maksymalizację wydajności naszych papierni. Nasza rosnąca działalność w segmencie opakowań zaowocowała 3 000 ton nowego wolumenu w I połowie 2019 roku. Inwestycja w zwiększenie zdolności produkcyjnych w Arctic Paper Kostrzyn została sfinalizowana w II kwartale, a zmodernizowana maszyna papiernicza PM1 powróciła obecnie do produkcji. Inwestycja w wysokości 10 mln EUR zwiększa gamę i jakość produktów jakie możemy wytwarzać, zarówno jeśli chodzi o papier graficzny, jak i opakowaniowy, dzięki czemu produkcja w papierni jest znacznie bardziej elastyczna. Udział produktów premium oraz specjalistycznych stanowił 28% całkowitej sprzedaży w I półroczu 2019 r. (26% w I połowie 2018 r.).

Program poprawy rentowności z celem uzyskania oszczędności w wysokości około 40 mln PLN w skali roku, począwszy od 2020 r., jest realizowany zgodnie z planem. Latem w Kostrzynie otwarte zostało nowe centrum usług wspólnych wspierających Grupę.

Przychody Rottneros AB, w którym Arctic Paper Group posiada 51 procent, wzrosły o 1%, do 582 mln SEK (w porównaniu do 576 mln SEK w II kw. 2018 r.), a EBITDA o 11% do 131 mln SEK (w porównaniu do 118 mln SEK w II kw. 2018 r.). Pełny raport jest dostępny na stronie http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/.

Koncentrujemy się na obronie i poprawie naszych marż. Stale pracujemy nad obniżeniem kosztów, zwiększeniem wydajności i rozwojem portfolio naszych produktów. Wdrażanie zmian wymaga czasu, ale w II kwartale zaobserwowaliśmy już pierwsze efekty naszych działań.