Grupa Heinzel przejmie od UPM papiernię w Steyrermühl

23/06/2022
Grupa Heinzel przejmie od UPM papiernię w Steyrermühl
Grupa Heinzel zawarła z UPM umowę kupna udziałów w celu nabycia UPM Kymmene Austria GmbH i jej spółek zależnych w Steyrermühl, w Górnej Austrii. Wraz z należącą do Heinzel spółką Laakirchen Papier AG, która znajduje się niecałe trzy kilometry od papierni w Steyrermühl, zakład stanie się centrum produkcji ekologicznych papierów opakowaniowych i energii odnawialnej po zamknięciu transakcji 1 stycznia 2024 roku. Transakcja jest uzależniona od zgody odpowiednich organów ds. konkurencji.
 
Transakcja obejmuje zakład UPM Steyrermühl, zatrudniający około 400 pracowników, w tym maszynę do produkcji papieru gazetowego o wydajności 320 000 ton rocznie oraz tartak Steyrermühl o wydajności 370 000 metrów sześciennych drewna rocznie. Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji.

- Umowa jest korzystna dla firm UPM i HEINZEL i wspiera rozwój ich działalności zgodnie z potrzebami rynku. Umowa ta umożliwia firmie UPM dostosowanie produkcji papieru gazetowego do długoterminowego rozwoju rynku przy jednoczesnym wykorzystaniu wysokiej wartości zakładu w Steyrermühl. Umocni to naszą pozycję na rynku i poprawi wyniki finansowe - mówi Massimo Reynaudo, Wiceprezes UPM Communication Papers. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawartej umowy. HEINZEL jest solidnym i odnoszącym sukcesy graczem w branży i zapewni długoterminową przyszłość zakładowi w Steyrermühl. Będziemy nadal ściśle współpracować z firmą HEINZEL, aby zapewnić płynne przejście i umożliwić strategiczny rozwój zakładu w ramach integracji prowadzonej przez HEINZEL.

Obecnie UPM posiada na tym terenie jedną maszynę papierniczą do produkcji papieru gazetowego, tartak oraz spalarnię odpadów, której jest współwłaścicielem wraz z firmą Heinzel's Laakirchen Papier. UPM planuje kontynuować działalność w obecnej formie do końca 2023 roku, kiedy to zaprzestanie produkcji papierów graficznych w Steyrermühl. UPM będzie kontynuować produkcję papieru gazetowego w papierniach w Schongau, Ettringen, Hürth i Jämsänkoski. UPM będzie również nadal działać na austriackim rynku papieru gazetowego, obsługując klientów z pozostałych papierni.

 
Na terenie zakładu UPM Steyrermühl eksploatuje obecnie jedną maszynę papierniczą do produkcji papieru gazetowego, tartak oraz spalarnię odpadów, której jest współwłaścicielem wraz z Heinzel's Laakirchen Papier. UPM planuje kontynuować działalność w obecnej formie do końca 2023 roku, kiedy to zaprzestanie produkcji papierów graficznych w Steyrermühl.
 
GRUPA HEINZEL wykorzysta okres pomiędzy podpisaniem a zamknięciem transakcji na ocenę oraz, jeśli będzie to wykonalne, zaplanowanie i przygotowanie przestawienia maszyn w Steyrermühl na produkcję papierów opakowaniowych. Ocena ta obejmie nie tylko obecnie działającą maszynę papierniczą, ale także drugą maszynę papierniczą w tym zakładzie, która została wyłączona z eksploatacji przez UPM w 2017 roku.
 
GRUPA HEINZEL produkuje dziś w swoich zakładach w Pöls, Laakirchen i Raubling szereg papierów do opakowań elastycznych (papiery kraft) i sztywnych (papiery do produkcji tektury falistej).

- W Steyrermühl będziemy dążyć do uzupełnienia naszych istniejących produktów. Widzimy duży potencjał w szybko rozwijającym się rynku zrównoważonych papierów opakowaniowych - mówi Sebastian Heinzel, Dyrektor Generalny HEINZEL GROUP.

 
Dodatkowo, GRUPA HEINZEL rozważy przekształcenie Steyrermühl w centrum dostaw ciepła i energii zarówno dla papierni w Laakirchen, jak i dla całej społeczności Laakirchen.

- Planujemy przekształcić Steyrermühl w dostawcę zrównoważonej i odnawialnej energii - mówi Kurt Maier, dyrektor operacyjny Grupy HEINZEL. - Ostatnie wydarzenia w Europie pokazały nam wszystkim, jak ważne jest zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych i gazu.

 
Integracja Steyrermühl z HEINZEL GROUP stworzy również nowe możliwości dla pracowników zakładu.

- W naszej sąsiedniej papierni w Laakirchen z powodzeniem pokazaliśmy, że istnieje przyszłość po zakończeniu produkcji papieru graficznego - mówi Thomas Welt, Prezes Zarządu Laakirchen Papier AG. - A przyszłość ta opiera się na zrównoważonym papierze opakowaniowym i zielonej energii.