Grupa Thimm wyróżniona przez EcoVadis za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

13/10/2021
Grupa Thimm wyróżniona przez EcoVadis za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Thimm został ponownie wyróżniony srebrnym medalem przez EcoVadis, niezależną platformę oceniającą osiągnięcia przedsiębiorstw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Producent opakowań poprawił wynik z roku poprzedniego i uplasował się w czołówce 10 proc. najlepiej przedsiębiorstw z tej samej branży.

Grupa Thimm zwiększyła liczbę punktów w tegorocznym ratingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis i została wyróżniona srebrnym medalem za uzyskanie 63/100 punktów (w ubiegłym roku 58/100). Wynik ten plasuje Thimm w czołówce 10 proc. najlepiej ocenionych przez EcoVadis przedsiębiorstw produkujących papier falisty i tekturę falistą oraz materiały opakowaniowe z papieru, kartonu i tektury. Ocenione osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju dzielą się na cztery bloki tematyczne: środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zaopatrzenie. We wszystkich czterech obszarach Grupa Thimm plasuje się znacznie powyżej średniej branży referencyjnej, i w szczególności poprawiła swoje wyniki w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego zaopatrzenia. Dzięki temu firma Thimm zalicza się do 25 proc. najwyżej ocenionych przez EcoVadis przedsiębiorstw na świecie spośród 75 000 firm. 

- Wynik podkreśla rolę, jaką odgrywa odpowiedzialność korporacyjna w naszym przedsiębiorstwie. W ramach naszej wizji zrównoważonego rozwoju przewidujemy i rozwiązujemy wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne – wyjaśnia Michael Weber, dyrektor ds. strategii korporacyjnej i marketingu Grupy Thimm. - Osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny czynnik dla innowacyjnych przedsiębiorstw, podobnie jak transparentna komunikacja – kontynuuje Weber. - Nasi klienci mogą dzięki informacjom, które udostępniamy na uznanych międzynarodowo platformach, uzyskać niezależny obraz firmy Thimm.

Informacje na temat zrównoważonego rozwoju są ponadto zebrane w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju już od 2014 roku. - Oczekujemy, że również nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą wdrażać i  przestrzegać standardów społecznych i ekologicznych. Dlatego też w Kodeksie Postępowania sformułowaliśmy kompleksowe wytyczne dotyczące kryteriów etycznych – podsumowuje Weber. 

EcoVadis to uznana i niezależna platforma weryfikacyjna, która ocenia społeczną odpowiedzialność biznesu zgodnie z międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju, np. konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (konwencje ILO) lub standard Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI). Ma to między innymi na celu zapewnienie transparentności osiągnięć przedsiębiorstw na rzecz Corporate Responsibility dla partnerów biznesowych. Jednocześnie EcoVadis wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach uczestniczących w programie.