Grupa WEPA zwiększa produkcję papierów higienicznych w Polsce

19/10/2021
Grupa WEPA zwiększa produkcję papierów higienicznych w Polsce
Grupa WEPA uruchomiła nową maszynę papierniczą w zakładzie w Piechowicach, zgodnie z planem na 3 kwartał 2021 roku. Po rocznej budowie, w dniu 27 września wyprodukowano pierwszą partię papieru, który został przetworzony na papier toaletowy.
 
Przy rocznej zdolności produkcyjnej na poziomie 36 000 ton, instalacja zwiększa łączną zdolność produkcyjną zakładu do 70 000 ton papieru rocznie, który jest przetwarzany m.in. na papier toaletowy, papier kuchenny, ręczniki papierowe i rolki do sprzątania. Oprócz produkcji na polski rynek konsumencki, zakład produkuje głównie na potrzeby rynku profesjonalnego.
 
Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i strategią WEPA Professional, nowa maszyna papiernicza została zaprojektowana do produkcji papierowych artykułów higienicznych w 100% z makulatury. Dzięki wysokiej wydajności energetycznej nowa maszyna do produkcji bibuły AHEAD 2.2S włoskiego producenta Toscotec przyczynia się również w znacznym stopniu do zmniejszenia emisji CO2. Oszczędza to zasoby i optymalizuje strukturę kosztów. Nowa maszyna papiernicza AHEAD 2.2S umożliwia produkcję arkuszy o szerokości 2750 mm przy maksymalnej prędkości roboczej 2100 m/min i wydajność produkcyjną ponad 36 000 t/ rok. Została wyposażona w jednowarstwowy wlew, prasę TT NextPress, stalowy cylinder suszący, osłonę Toscotec Milltech oraz system odsysania oparów i pyłu. Urządzenie zastępuje poprzednią maszynę do produkcji papieru krepowego, zdemontowaną jesienią ubiegłego roku. W ramach projektu wyremontowano również budynek, w którym zainstalowano nową maszynę papierniczą. Równolegle uruchomiono dwie nowe instalacje przetwórcze: przemysłową linię rolkową do ręczników papierowych i papieru toaletowego oraz linię do składania ręczników papierowych.
 
- Nasza gotowość do inwestowania w najnowocześniejsze technologie, które spełniają wysokie standardy jakości naszych produktów i przyczyniają się do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest nieodłącznym elementem naszej przyszłościowej strategii korporacyjnej. Po udanym rozruchu naszej pierwszej maszyny do produkcji bibuły w Piechowicach w 2017 roku, uruchomienie drugiego systemu jeszcze bardziej zwiększa możliwości wzrostu dla naszego działu Professional na tym niezwykle obiecującym rynku Europy Wschodniej - powiedział Martin Krengel, prezes grupy WEPA.

- W tym kluczowym dla WEPA projekcie, Toscotec w krótkim przedziale czasowym musiał zaprojektować, dostarczyć i zainstalować kompletną nową instalację wewnątrz istniejącego budynku, co wiązało się z kilkoma ograniczeniami. Toscotec udowodnił swoje znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami "pod klucz" o takiej skali i tak wysokim stopniu trudności zarówno w fazie projektu inżynieryjnego jak i realizacji. Koordynowaliśmy również w szerokim zakresie działania z firmą WEPA w zakresie robót budowlanych, którymi zarządzała w tych samych napiętych ramach czasowych. Dzięki doskonałej współpracy z WEPA udało nam się z powodzeniem przeprowadzić tę złożoną operację również w czasie pandemii - podsumował Stefano Raffaelli, Kierownik Projektu w Toscotec.

Dzięki tej inwestycji Grupa WEPA wzmacnia swoją zdolność konkurencyjną jako trzeci największy europejski producent na rynku papierów higienicznych. Posiadając łącznie 21 maszyn papierniczych, grupa ma zdolność produkcyjną wynoszącą około 780.000 ton rocznie.

Dla Toscotec to czwarty projekt tissue pod klucz dostarczony do Grupy WEPA, po trzech wcześniejszych instalacjach w WEPA Lille (Francja) i WEPA Giershagen (Niemcy) w 2015 roku oraz WEPA Piechowice w 2017 roku. Jest to również szósta kompletna maszyna do produkcji papierów higienicznych, którą Toscotec dostarczył do niemieckiej grupy.

Foto: Toscotec