Grupa ZEME pomaga gospodarować odpadami

16/03/2023
Grupa ZEME pomaga gospodarować odpadami

Narastająca produkcja odpadów to problem, który dotyka nie tylko Polskę, ale także cały świat, co skutkuje pojawianiem się wyzwań związanych z ich zarządzaniem. Według najnowszych danych GUS, w 2021 roku Polacy wytworzyli 13,7 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 4,2% w stosunku do 2020 roku. Średnio na jednego mieszkańca przypadało 358 kg odpadów komunalnych.

Od 2010 roku Polska zwiększyła produkcję odpadów komunalnych o niemal 4 miliony ton. Blisko 90% odpadów produkowanych w Polsce to odpady przemysłowe, z czego 40% jest składowanych bez wcześniej przeprowadzonego procesu recyklingu. W 2021 roku w Polsce wyprodukowano ponad 107,7 mln ton odpadów przemysłowych, co stanowi poważny problem dla środowiska. Aby zobrazować skalę tej liczby, warto przeliczyć ją na kilometry. Przyjmując, że standardowy samochód osobowy ma długość około 4,5 metra, 107,7 mln ton odpadów przemysłowych tworzyłoby jeden szereg samochodów o łącznej długości ponad 4,8 miliarda kilometrów! To wystarczyłoby, aby pojechać tam i z powrotem na Słońce ponad 30 razy!

Brak właściwej gospodarki odpadami może spowodować problemy nie tylko z odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim z przemysłowymi, które stanowią kluczowe wyzwanie dla Polski. W odpowiedzi na te wyzwania powstała Grupa ZEME, której celem jest koordynacja działań niezależnych firm recyklingowych, dzięki której odpady przemysłowe będą bezpiecznie poddawane recyklingowi, a klienci (tj. wytwórcy odpadów) otrzymają pełne i transparentne dane recyklingowe. W ten sposób Grupa ZEME wychodzi naprzeciw coraz częściej zgłaszanym na rynku potrzebom większej przejrzystości informacji, a także wsparcia klientów w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej np. na potrzeby raportów ESG.

Grupa ZEME zrzesza niezależne firmy zajmujące się gospodarką odpadami na polskim rynku. Do głównych zadań członków inicjatywy należy usprawnienie przepływu odpadów poprzez wprowadzenie cyfryzacji oraz prowadzenie polityki zrównoważonego gospodarowania odpadami we współpracy z polskimi i zagranicznymi instalacjami odbioru odpadów.

Grupa ZEME to nie tylko odpowiedź na rosnące wyzwania związane z zarządzaniem odpadami, ale również innowacyjne podejście do biznesu. Współpraca pomiędzy firmami w ramach grupy pozwala na wykorzystanie potencjału oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie całego łańcucha gospodarowania odpadami. Grupa ZEME nie tylko zmieni podejście do zarządzania odpadami, ale także pozwoli na ich przetwarzanie i handel. Działania tej inicjatywy wpisują się w realizację celów określonych w Dyrektywie 2018/852 Unii Europejskiej o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zgodnie z którą kraje członkowskie mają do 2025 roku poddawać recyklingowi 65% odpadów opakowaniowych.

Inicjatywa nie stanowi podmiotu gospodarczego – jej członkowie pozostają samodzielnymi podmiotami Grupy, która spełnia funkcję platformy współpracy. ZEME Sp. z o.o.  jest podmiotem koordynującym działania Grupy. Przedstawiciele inicjatywy nawiązali relacje handlowe z podmiotami z ośmiu krajów, dzięki czemu transakcje realizowane przez grupę nie są podatne na wahania cen na rynkach lokalnych. Docelowo Grupa ZEME ma skupiać podmioty specjalizujących się w przetwórstwie i gospodarowaniu makulatury, tworzyw sztucznych i odpadów niebezpiecznych.

– Dzięki Grupie ZEME, stworzyliśmy platformę współpracy, która umożliwia nam oferowanie kompleksowych usług z zakresu gospodarki odpadami. Posiadamy wiele placów odpadowych, środki transportu i szereg specjalistycznego sprzętu (w tym kontenery oraz prasokontenery), co pozwala nam na elastyczność w działaniu. Nasza oferta skierowana jest do klientów, którzy cenią sobie nie tylko fachową obsługę, ale również dbałość o środowisko. Oferujemy im m.in. indeks cen makulatury oraz wsparcie w kwestiach prawnych związanych z gospodarką odpadami. Współpracując z polskimi i zagranicznymi instalacjami przetwarzania odpadów, kształtujemy politykę zrównoważonego gospodarowania odpadami, co przekłada się na ochronę środowiska. Jesteśmy dumni, że nasza grupa ma wkład w troskę o planetę i wierzymy, że każda mała zmiana w zachowaniu wpłynie na poprawę jakości życia – mówi Kacper Adamowicz, Prezes Zarządu, ZEME Sp. z o.o.

Do kluczowych celów grupy należy wprowadzenie narzędzi cyfrowych do obsługi i kontroli przetwarzania odpadów. Polityka zrównoważonego gospodarowania odpadami ma być prowadzona we współpracy z polskimi i zagranicznymi instalacjami odbioru odpadów, co doprowadzi do umiędzynarodowienia ich przepływu. Kooperacja umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i możliwości sprzętowych pomiędzy członkami Grupy, usprawniając procesy przetwórstwa. Ponadto utworzenie wspólnej Grupy pomoże w budowaniu silnego głosu reprezentującego podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Umożliwi to stworzenie znaczącej pozycji na rynku oraz zwiększy możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych targach i forach.

– Wartościami, którymi kieruje się w swoich działaniach Grupa ZEME, są wzajemność oraz szacunek. Dzięki holistycznemu podejściu do biznesu i partnerskiej współpracy z klientami firmy mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Chcemy zmienić postrzeganie odpadów – z problemu na surowiec – dodaje Kacper Adamowicz.

Powołana do życia Grupa ZEME, postanowiła wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu przekształcenia skomplikowanego gospodarowania odpadami w dynamiczny rynek surowców o wartości. Dzięki ekspertom, zarządzanie odpadami może stać się handlem. Cele, jakie wyznaczyła sobie Grupa, są zgodne z celami Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami z nimi związanymi. Grupa ZEME staje przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest spełnienie coraz bardziej rozległych wymagań i obowiązków dotyczących raportowania środowiskowego. W dobie technologii Przemysłu 4.0, gdzie cyfryzacja towarzyszy dekarbonizacji i biznesom odpowiedzialnym społecznie, usługi holistycznego zarządzania odpadami są niezwykle ważne dla optymalizacji działania przedsiębiorstw. Grupa oferuje zaawansowane technologie, które pozwalają na optymalizację funkcjonowania firm, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Dzięki działaniom Grupy ZEME firmy będą mogły zyskać dostęp do narzędzi cyfrowych i zrównoważonej polityki zarządzania odpadami, co pozwoli Polsce na przodowanie w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania odpadami w Europie oraz zmieni postrzeganie odpadów na rynku polskim.

Kategoria: