Ilkka Hämälä nowym Przewodniczącym Cepi

19/11/2021
Ilkka Hämälä nowym Przewodniczącym Cepi
Ilkka Hämälä, Prezes i Dyrektor Generalny Metsä Group został nowym Przewodniczącym Cepi, Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego i Celulozowego.
 
Od stycznia 2022 roku, Ilkka Hämälä przejmie od swojego poprzednika, Ignazio Capuano, stanowisko Przewodniczącego Cepi, jednego z wiodących i najbardziej wpływowych stowarzyszeń handlowych reprezentujących sektor leśny i bioprzemysłowy w Brukseli. Jego kadencja będzie trwała dwa lata.

Cepi jest wpływowym stowarzyszeniem handlowym, które reprezentuje 500 firm z sektora leśnego i bioproduktów, prowadzących ponad 890 celulozowni i papierni w całej Europie i zatrudniających bezpośrednio 180 000 osób za pośrednictwem 18 krajowych stowarzyszeń. Cepi reprezentuje przemysł leśny w różnych instytucjach UE w celu poprawy jego konkurencyjności.
 
Ilkka Hämälä od 2018 roku pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego Metsä Group, firmy wywodzącej się z Finlandii i działającej w około 30 krajach. Roczna sprzedaż Grupy wynosi około 5,5 mld EUR i zatrudnia ona około 9 300 osób na całym świecie. Spółką macierzystą Metsä Group jest Metsäliitto Cooperative, będąca własnością około 100 000 fińskich właścicieli lasów, reprezentujących prawie połowę fińskich lasów prywatnych, które należą do największych w Unii Europejskiej. W trakcie swojej kariery Ilkka Hämälä zajmował różne stanowiska wysokiego szczebla w Metsä Group, rozpoczynając swoją karierę w firmie w 1988 roku.
 
Ustępujący Prezes, Ignazio Capuano, zdecydowany zwolennik modernizacji przemysłu papierniczego i celulozowego, nadzorował podczas swojej kadencji dostosowanie sektora do celów Zielonego Ładu UE, obecnie na etapie propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej i głównego instrumentu UE w osiąganiu celów klimatycznych Unii. Postrzegał on Zielony Ład jako szansę dla przemysłu, którego produkty codziennego użytku mają oferować zrównoważone opcje i alternatywy dla towarów o większej emisji dwutlenku węgla.

Ilkka Hämälä obejmie stanowisko w pełnym wyzwań globalnym środowisku gospodarczym i politycznym. Jako twarz branży, która jest często postrzegana jako wzór do naśladowania ze względu na swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, będzie on kontynuował pracę swojego poprzednika, współpracując z instytucjami UE w celu wsparcia Europejskiego Zielonego Ładu, jednocześnie zapewniając, że branża pozostanie konkurencyjna, a bezpieczne środowisko regulacyjne umożliwi inwestycje niezbędne do dalszego przekształcania, innowacji i osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji, zgodnie z ambicjami klimatycznymi UE.

- Europejski przemysł leśny wytwarza produkty oparte na drewnie, które służą ludziom w codziennym życiu. Silny przemysł leśny przyczynia się do dobrobytu całego kontynentu. Naszym zadaniem jest zapewnienie, że zrównoważony rozwój produktów drewnopochodnych i przemysłu leśnego, jak również społeczne znaczenie przemysłu są rozumiane w procesie decyzyjnym UE - powiedział Ilkka Hämälä.

Fot. Metsä Group