Innowacyjne systemy odbioru odpadów od Kongskilde

03/01/2023
Innowacyjne systemy odbioru odpadów od Kongskilde

Transport wstęgi ciągłej

 
System usuwania odpadów firmy Kongskilde może odbierać ścinki z maszyn produkujących folie oraz z maszyn do przewijania bel (krajarek/odwijarek, bobiniarek). Dzięki opatentowanemu systemowi FVO Venturi oraz ITF
Venturi, firma Kongskilde jest w stanie zapewnić odbiór ciągłych wstęg odpadu przy prędkości nawet 1000m/min (w zależności od specyfikacji materiału oraz odległości transportowania).

Niniejsze systemy venturi zostały przetestowane pod różnym kątem użytkowania, podczas wielu sprawdzonych zastosowań.

Inżektory i separatory Kongskilde w połączeniu z wentylatorem MultiAir tworzą oszczędny oraz niezwykły wymagający niewielkiej konserwacji system. Z ogromnymi oszczędnościami kosztów pracy w odniesieniu do tradycyjnych metod nawijania.

Transport wstęgi ciągłej
System FVO Venturi może zostać umieszczony w dowolnym miejscu instalacji transportu ścinki, bez jakichkolwiek strat wydajności. Co daje możliwość umieszczenia wszystkich urządzeń w miejscu najbardziej odpowiadającym inwestorowi, dzięki czemu jest to minimalna ingerencja w układ przestrzenny zakładu.
 
FVO Venturi system
 
Wentylator MultiAir powoduje wzrost ciśnienia powietrza, które przelatując przez system FVO Venturi tworzy podciśnienie u źródła zasysając ścinki do orurowania, po minięciu inżektora FVO ścinki ulegają zmianie sposobu transportu na nadciśnienie, które wpycha je do separatora i punktu rozładunku. Za pomocą urządzenia powrotu powietrza wentylator zasysa część powietrza z rurociągu powodując, iż system rur nie musi zostać zwiększony.
FVO Venturi system
 
FVO Venturi system
 
ITF Venturi system
 
Wentylatory generują ciśnienie powietrza i kiedy przelatuje ono przez system ITF Venturi tworzy podciśnienie u źródła zasysając ścinek do systemu, po przelocie ścinki oraz powietrza przez system Venturi przestawia się on na system nadciśnieniowy popychający ścinkę do rozładunku. W tym jednak przypadku nie ma urządzenia powrotu powietrza, konieczne jest więc zastosowanie wylotu ścinki nie dalej niż w odległości 2,0m od systemu ITF Venturi.
ITF Venturi system
 
ITF Venturi system
 

Transport wstęgi z cięciem

 
Zintegrowanie precyzyjnego młynka MultiCutter firmy Kongskilde lub wysoko wydajnego młynka MC 3000/5000 może mieć dodatkowe korzyści dla systemu usuwania ścinków. Dwie główne korzyści są to znaczne obniżenie ilości odpadów w punkcie rozładunku oraz możliwość transportowania rozdrobnionych ścinków na dalekie odległości.
Transport wstęgi z cięciem
 
Połączenie urządzenia tnącego z MultiSeparatorem RVS, że duże ilości ścinków mogą być transportowane w sposób bardziej oszczędny, z powodu wysokiego ciśnienia roboczego przy niewielkiej utracie ciśnienia w systemie.

Wentylator wysokociśnieniowy MultiAir firmy Kongskilde jest „sercem” wielu instalacji, wytwarzającym odpowiednią ilość powietrza oraz ciśnienia wymaganą do transportu odpadów. Wentylator Multiair może transportować materiały na dalekie odległości jednocześnie przy wysokiej wydajności, w zależności od wymogów inwestora.
 
System MultiSeparatora RVS
 
Zastosowanie MultiSeparatora RVS 75 firmy Kongskilde umożliwia odessanie odpadów o niewielkich rozmiarach. Z linii produkcyjnych wykorzystujących papier, folię z tworzyw sztucznych, folię z aluminium, innych materiałów opakowaniowych. System RVS 75 separuje materiał z linii ssącej oraz wprowadza go ponownie do linii sprężonego powietrza.

MultiSeparatora RVS 75 jest szczególnie odpowiedni dla instalacji, w których wymagany jest silny efekt zassania.
System MultiSeparatora RVS
 
System MultiSeparatora RVS
 
System ten wykorzystuje podciśnienie wentylatora umożliwiając wciąganie ścinków do MultiSeparatora RVS. MultiSeparatora RVS jest wolno obracającym się zaworem, w którym ma miejsce separacja powietrza i materiału umożliwiając pionowy zrzut materiału za pośrednictwem sił grawitacji i odessanie powietrza i cząstek pyłu do wentylatora, który ostatecznie może wrzucić strumień zanieczyszczonego powietrza do filtra.
System MultiSeparatora RVS
 
System MultiSeparatora RVS
 

Młynek oraz separator STS

 
MultiCutter
Młynek MultiCutter firmy Kongskilde może zostać zastosowany w systemach transportowych do cięcia ścinków pochodzących z rozdmuchiwania folii, maszyn do pakowania, maszyn produkujących papier jak również w instalacjach rozcinania beli na krajarkach (bobiniarkach).
Urządzenie MultiCutter posiada nóż stały oraz zestaw noży ruchomych na wirniku. Umożliwia ono wyjątkowe cięcie niczym nożyczkami, pozwalające na rozdrabnianie bardzo cienkich wstęg do 400 mikronów (Urządzenie MC nawet do 5000 mikronów).
Ostrza wykonane są ze specjalnie utwardzanej stali charakteryzującej się wysoką odpornością na zużycie oraz długą żywotnością, dodatkowo oferujemy również ostrza z węglików spiekanych wolframu. Regulacja i ostrzenie noży są możliwe co wraz z cyklicznymi przeglądami daje niespotykanie długą i bezpieczną eksploatację.
Młynek MultiCutter
 
STS separator
 
Separator STS firmy Kongskilde jest efektywnym statycznym separatorem używanym do separowania cienkich, lekkich materiałów podczas transportu ze strumieniem powietrza w miejscu rozładunku materiału.

Ten statyczny separator może obsługiwać odpady przemysłowe takie jak wstęgi krawędziowe, ścinki ażurów ze sztancownic, lekkie materiały z papieru i tworzyw sztucznych.

Unikatowa samoregulująca się dolna płyta w komorze separacji eliminuje turbulencje, które często uniemożliwiają nieprzerwany rozładunek materiału w trakcie transportu materiałów przy dużej prędkości.
STS separator
 
Kontakt:
Kongskilde Industries Sp. z.o.o.