Instalacje odpylania w przemyśle papierniczym okiem eksperta

27/07/2023
Instalacje odpylania w przemyśle papierniczym okiem eksperta

W przemyśle papierniczym występuje wiele procesów, które generują duże ilości pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza. Te substancje mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników, zwłaszcza jeśli są wdychane na co dzień. Skuteczny system odpylania eliminuje pyły i chroni pracowników przed zagrożeniem dla zdrowia, co przyczynia się do lepszych warunków pracy. Wydajny system odpylania pozwala też na utrzymanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń na poziomach zgodnych z wymogami prawnymi, zapobiegając możliwością sankcji i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania tych regulacji. Zapraszamy do lektury rozmowy z Gabrielem Pruskiem, właścicielem firmy GSP Engineering Services, specjalizującej się m.in. w projektowaniu systemów odpylania dla firm z branży papierniczej.

Jakie są główne źródła emisji pyłu w przemyśle papierniczym?

- Główne źródła emisji pyłu w przemyśle papierniczym wynikają z różnorodnych procesów produkcyjnych, które generują duże ilości pyłu i innych zanieczyszczeń. Do głównych źródeł emisji pyłu w tej branży zaliczyć możemy rozdrabnianie i mielenie surowców, co generuje znaczne ilości pyłu drzewnego. Z kolei suszenie masy celulozowej może powodować wydzielanie się pyłu podczas procesu odparowywania wody. W etapie wykańczania papieru, gdy nadaje się mu specjalne cechy fizyczne (takie jak gładkość czy połysk), może dochodzić do generacji pyłu podczas obróbki i aplikacji różnych powłok. Operacje cięcia, perforowania, formowania i innych operacji przetwarzania papieru mogą generować znaczne ilości pyłu. Również w przypadku recyklingu papieru, proces odzyskiwania włókien może generować pył.

Z pomocą przychodzą zapewne wówczas właściwe systemy odpylania. Jakie korzyści przynosi zastosowanie odpowiedniej instalacji odpylania?

- Wydajna instalacja odpylanie chroni przede wszystkim zdrowie pracowników, eliminując pyły i inne zanieczyszczenia powietrza w miejscach pracy, zapewniając lepsze warunki zdrowotne i redukując ryzyko chorób układu oddechowego. Przemysł papierniczy musi też spełniać ściśle określone normy i przepisy środowiskowe dotyczące emisji pyłów. Dlatego skuteczna instalacja odpylania pozwala na utrzymanie emisji na dopuszczalnym poziomie, a to minimalizuje ryzyko grzywien i innych sankcji. Pamiętajmy też, że redukcja emisji pyłów i zanieczyszczeń przyczynia się do ochrony lokalnych ekosystemów i jakości powietrza, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Czy systemy odpylania wpływają też na jakość produktów lub efektywność produkcji?

- Tak, zdecydowanie. Eliminacja pyłu z powietrza zapobiega zabrudzeniom i wadom na powierzchni papieru, co zwiększa jakość produktu i może przynieść korzyści finansowe z zadowolenia klientów. Efektywne odpylanie pozwala na odzyskiwanie pyłu zawierającego włókna celulozowe lub inne wartościowe składniki, co może przyczynić się do ograniczenia strat surowcowych i kosztów produkcji. Natomiast redukcja ilości pyłu w powietrzu może wpływa na optymalizację procesów produkcyjnych, co z kolei przyczynia się do oszczędności energii i poprawy efektywności zakładu papierniczego.

Które czynniki należy wziąć pod uwagę podczas projektowania systemu odpylania dla zakładu papierniczego?

- Podczas projektowania systemu odpylania dostosowanego do indywidualnych potrzeb zakładu papierniczego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić jego skuteczność, wydajność i zgodność z wymogami danej instalacji. Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie rodzaju pyłu i ilości, które są generowane podczas różnych procesów produkcyjnych w zakładzie papierniczym. Różne rodzaje pyłu mogą wymagać różnych metod oczyszczania i filtracji. Należy też określić wymaganą wydajność systemu odpylania, czyli ilości pyłu, jaką system musi przetworzyć w danym czasie. To pomoże w odpowiednim dobraniu wielkości filtrów, wentylatorów i innych komponentów. Kluczowa jest też wielkość zakładu. W przypadku niewielkich zakładów papierniczych może być konieczne zastosowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów odpylania, które zmieszczą się w dostępnej przestrzeni. W naszej działalności zwracamy też szczególną uwagę na efektywność energetyczną, aby projektowany system odpylania minimalizował zużycie energii, co może znacznie wpłynąć na redukcję kosztów eksploatacji i wpływ na środowisko. Kwestią priorytetową jest również bezpieczeństwo, czyli gwarancja, że projektowany system odpylania będzie zgodny z normami bezpieczeństwa pracy i uniknie potencjalnych zagrożeń dla pracowników, a także we właściwy sposób będzie chronił pracujące w zakładzie papierniczym maszyny i urządzenia. Projektowany system odpylania musi też spełniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy środowiskowe dotyczące emisji pyłów.

Jakie są najczęstsze wyzwania związane z utrzymaniem optymalnej wydajności i niezawodności instalacji odpylania w zakładach papierniczych?

- Pył i inne zanieczyszczenia, które są zbierane przez system odpylania, mogą z czasem tworzyć osady i nagromadzenia w filtrach, separatorach i innych elementach konstrukcyjnych. To prowadzi do spadku wydajności i obciążenia, co może wpływać na ostateczną skuteczność odpylania. Dlatego systemy odpylania wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia, aby utrzymać optymalne parametry pracy. Brak odpowiedniego wsparcia konserwacyjnego może prowadzić do awarii i spadku wydajności. Z pomocą przychodzą systemy skutecznego monitorowania i sterowania systemami odpylania.

W jaki sposób systemy monitoringu i sterowania systemami odpylania przyczyniają się do poprawy kontroli jakości powietrza? Podobno pozwalają też zaoszczędzić sporo energii?

- Zaawansowane technologie monitoringu pozwalają na dokładne i ciągłe monitorowanie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki temu można szybko zidentyfikować i zareagować na ewentualne nieprawidłowości czy przekroczenia norm emisji, co zapobiega przekroczeniom i zwiększa kontrolę nad jakością powietrza. Nowoczesne technologie w systemach odpylania pozwalają na optymalizację zużycia energii. Możliwość dostosowywania prędkości wentylatorów, czyszczenia filtrów czy pracy separatorów pozwala na zmniejszenie mocy i zużycia energii, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji. Nowoczesne systemy sterowania wykorzystują dane z monitoringu, aby dostosowywać pracę instalacji odpylania do zmieniających się warunków produkcji i poziomu obciążenia pyłem. Systemy monitoringu umożliwiają wczesne wykrywanie awarii, co pozwala na szybką reakcję i naprawę, zanim awaria może wpłynąć na wydajność i jakość odpylania.Zaawansowane systemy umożliwiają zdalne monitorowanie i diagnostykę systemu odpylania. Operatorzy i inżynierowie mogą monitorować pracę systemu w czasie rzeczywistym oraz uzyskiwać dane i informacje diagnostyczne, co pozwala na szybką identyfikację potencjalnych problemów i możliwość interwencji przed wystąpieniem poważniejszych awarii. Zaawansowane technologie filtracji, takie jak elektrofiltry, filtry workowo-elektrostatyczne czy cyklony wysokosprawne, oferują wydajniejsze oczyszczanie powietrza, co przekłada się na lepszą jakość powietrza na zewnątrz zakładu.

Czy istnieją jakieś trendy w dziedzinie instalacji odpylania w przemyśle papierniczym, na które warto zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości?

- Tak, w dziedzinie instalacji odpylania w przemyśle papierniczym można zidentyfikować kilka trendów, takich jak zrównoważona produkcja i zielone technologie, wydajniejsze systemy i nowe materiały filtracyjne, coraz większa automatyzacja i inteligentne systemy, także rozwiązania personalizowane. Każdy zakład papierniczy ma swoje unikalne wymagania odpylania. Dlatego rozwijanie personalizowanych rozwiązań, które uwzględniają indywidualne potrzeby i charakterystykę produkcji danego zakładu, będzie trendem w przyszłości. I na tym się skupiamy.

Dziękujemy za rozmowę.

Jeżeli chcieliby się Państwo dowiedzieć na temat systemów odpylania p. Gabriel Prusek z GSP Engineering Services zaprasza do kontaktu pod nr tel.+48 576 422 433 lub adresem e-mail:  biuro@gspservices.pl