International Paper wyodrębni nową spółkę produkującą papier

14/12/2020
International Paper podzieli się na dwie odrębne spółki

Firma International Paper ogłosiła plan przekształcenia segmentu papierów do druku w samodzielną spółkę notowaną na giełdzie pod roboczą nazwą „SpinCo”. Powstaną zatem dwie odrębne firmy. Po zakończeniu przekształcenia International Paper i SpinCo będą dobrze przygotowane do tworzenia długoterminowej wartości. Spółka spodziewa się, że wydzielenie będzie wolne od podatku dla akcjonariuszy dla celów podatku dochodowego w USA i planuje zakończyć transakcję do końca trzeciego kwartału 2021 r.

- Pozostajemy zaangażowani w wytwarzanie zrównoważonych produktów, na których ludzie polegają każdego dnia, oraz przyspieszanie tworzenia wartości dla International Paper i naszych udziałowców. Ta transakcja stanowi logiczny kolejny krok w budowaniu lepszej własności intelektualnej - powiedział Mark Sutton, prezes i dyrektor generalny IP. - International Paper będzie firmą bardziej skoncentrowaną na opakowaniach z tektury falistej i chłonnych włóknach celulozowych, obsługującą atrakcyjne segmenty, dobrze przygotowaną do zwiększania zysków i generowania gotówki. Jestem przekonany, że nasze plany stworzą wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy, pracowników, klientów i innych zainteresowanych.

Podział International Paper nie pozostanie również bez wpływu na działalność zakładu w Kwidzynie, który niebawem zacznie funkcjonować pod nowym szyldem.

- Zamiar International Paper, aby wyodrębnić branżę produkcji papierów biurowych (której zakład w Kwidzynie jest częścią) jako oddzielną firmę, ma na celu stworzenie dwóch wiodących firm notowanych na giełdzie. Każda z firm będzie miała skalę, strategiczną elastyczność, mocną pozycję w swoim segmencie, silną kadrę zarządzającą oraz zespoły pracowników, wiodące marki oraz możliwości przyspieszenia zyskownego wzrostu i tworzenia wartości. Takie procesy wymagają czasu i na ten moment jest za wcześnie, aby spekulować na temat dalszego rozwoju. Możemy natomiast powiedzieć, że jest to wyjątkowa szansa dla naszego biznesu produkcji papieru, aby zbudować własną wyróżniającą się markę oraz tożsamość i kulturę korporacyjną, jak również elastyczność operacyjną i strategiczną, aby tworzyć jeszcze większą wartość dla klientów. Spodziewamy się, że transakcja zostanie zakończona w trzecim kwartale 2021 - mówi Sława Szwajkowska, koordynator ds. komunikacji w International Paper Kwidzyn.

International Paper zamierza przyspieszyć zyskowny wzrost w branży opakowań przemysłowych z tektury w Ameryce Północnej i Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz poprawić zyski z działalności Global Cellulose Fibers. International Paper będzie kontynuować wspólne przedsięwzięcie z Ilim Holdings w Rosji.

Firma zamierza zredukować strukturę kosztów i przyspieszyć tempo wzrostu zysków. International Paper będzie bardziej sprawną i elastyczną organizacją i oczekuje, że do końca 2023 r. wygeneruje dodatkowe 350-400 mln USD rocznych zysków, w tym 50-100 mln USD rocznego przyrostu zysków i redukcji o 300 mln USD kosztów strukturalnych.

Po zakończeniu transakcji International Paper spodziewa się około:

  • 17 miliardów USD ze sprzedaży, 85% w opakowaniach przemysłowych i 15% w segmencie włókien celulozowych,
  • 20000 klientów,
  • 20 papierni do produkcji tektury falistej o rocznej zdolności produkcyjnej 14,5 mln ton,
  • 8 celulozowni o rocznej zdolności produkcyjnej 3,2 mln ton,
  • 220 zakładów przetwórczych,
  • 350 projektantów opakowań,
  • 3500 wzorników opakowań u klientów.

SpinCo jako globalny producent papieru

Po zakończeniu wydzielenia Jean-Michel Ribiéras, obecnie wiceprezes działu opakowań przemysłowych, zostanie dyrektorem generalnym nowej firmy, która będzie nazywać się SpinCo, dopóki nie ustanowi własnej tożsamości korporacyjnej. John V. Sims, obecnie wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego, będzie pełnił funkcję dyrektora finansowego SpinCo. Pozostała część zespołu kierowniczego i rady dyrektorów SpinCo zostanie ogłoszona w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jako samodzielny podmiot, oprócz portfela wiodących marek, SpinCo będzie posiadała około:

  • sprzedaż na poziomie 4 miliardów USD,
  • 8 papierni o rocznej zdolności produkcyjnej 2,9 mln ton i 0,4 mln ton tektury powlekanej.

Transakcja zostanie zrealizowana poprzez dystrybucję akcji SpinCo do akcjonariuszy International Paper. International Paper zatrzyma do 19,99% udziałów SpinCo w momencie wydzielenia, z zamiarem spieniężenia i zapewnienia dodatkowych wpływów International Paper.

Zgodnie z od dawna przyjętą przez International Paper polityką alokacji kapitału polegającą na wypłacie konkurencyjnej i stabilnej dywidendy w wysokości 40-50% wolnych przepływów pieniężnych, International Paper spodziewa się zmniejszenia swojej obecnej dywidendy o 15 do 20% w stosunku do gotówki wygenerowanej przez SpinCo po zakończeniu podziału. Spółka SpinCo nie powinna początkowo wypłacać dywidendy, a jej polityka w zakresie dywidendy zostanie ustalona przez zarząd po zakończeniu transakcji.

International Paper spodziewa się utrzymania silnego bilansu i pozostaje wierna obecnemu ratingowi kredytowemu na poziomie inwestycyjnym ze stabilną perspektywą.

Kategoria: