Kemira wstrzymuje dostawy do Rosji

01/03/2022
Kemira wstrzymuje dostawy do Rosji
Kemira podjęła decyzję o wstrzymaniu dostaw do Rosji i Białorusi od 1 marca 2022 r. do odwołania ze względu na sytuację panującą w tym regionie.
 
Decyzja o wstrzymaniu dostaw będzie miała wpływ przede wszystkim na odbiorców masy celulozowej i papieru w Rosji. W 2021 r. Rosja stanowiła około 3% całkowitych przychodów Kemiry. 

Kemira jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań chemicznych dla przemysłu wykorzystującego wodę. Koncentruje się na przemyśle celulozowo-papierniczym, uzdatnianiu wody i energetyce. W 2021 r. roczne przychody spółki Kemira wyniosły ok. 2,7 mld euro, a zatrudnienie ok. 5 tys. osób. Akcje spółki Kemira są notowane na giełdzie Nasdaq Helsinki Ltd. w Helsinkach.