Linia do oprawy prostej Vareo i trójnóż InfiniTrim firmy Müller Martini w drukarni cyfrowej OSDW Azymut

20/01/2020
Linia do oprawy prostej Vareo i trójnóż InfiniTrim firmy Müller Martini w drukarni cyfrowej OSDW Azymut

Miniony rok był dla drukarni cyfrowej OSDW Azymut z Łodzi, należącej do jednego z liderów na krajowym rynku dystrybucji książek, okresem wzmożonych inwestycji w nowe rozwiązania. Ich celem była automatyzacja procesów wytwórczych, zwiększenie wydajności i podniesienie jakości realizowanej produkcji dziełowej. Wśród innowacyjnych maszyn, jakie rozpoczęły tu pracę, znalazły się m.in. dwa w pełni zautomatyzowane urządzenia Müller Martini, dedykowane wytwarzaniu książek w technologii cyfrowej: linia do oprawy prostej Vareo oraz trójnóż InfiniTrim. Jak podkreśla dostawca, Azymut jest pierwszym w Polsce, jak też w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, użytkownikiem konfiguracji uwzględniającej oba te rozwiązania.

Wdrożenie obu maszyn to część planu inwestycyjnego, realizowanego przez OSDW Azymut od 2018 roku. Jego pomysłodawcą jest Maciej Szymański – dyrektor drukarni cyfrowej OSDW Azymut, który tak tłumaczy proces decyzyjny związany z pojawieniem się w firmie m.in. nowych rozwiązań Müller Martini:

- Przyjęte przez nas założenia były bardzo wyraźne: dwukrotne zwiększenie wydajności w druku i oprawie miękkiej, wprowadzenie koloru, możliwość stosowania podłoży powlekanych, wreszcie – zwiększona automatyzacja procesów produkcyjnych, także w kontekście lepszej współpracy z naszym magazynem w Strykowie. Kolejnym etapem był wybór właściwych partnerów – przyjęliśmy założenie, że dostawcy mają reprezentować najwyższą półkę światową pod względem jakości i wydajności. Firma Müller Martini spełniła wszystkie warunki: okazała się najlepszym dostawcą poszukiwanych przez nas, zaawansowanych rozwiązań do oprawy miękkiej i obcinania bloków książkowych.

Jacek Kobyliński, dyrektor sprzedaży Müller Martini Eastern Europe GmbH, dodaje:

- Najbliższe instalacje, uwzględniające jednocześnie maszyny Vareo i InfiniTrim, działają w Moskwie i Berlinie. Oznacza to, że wdrożenie zrealizowane w łódzkiej drukarni OSDW Azymut jest na swój sposób pionierskie, podnoszące proces realizowanej tu oprawy miękkiej na zupełnie nowy poziom automatyzacji, precyzji, wydajności i jakości. Zarówno Vareo, jak też InfiniTrim to maszyny skierowane do drukarń poszukujących maszyn z najwyższej półki (gwarantujących niezawodność i ciągłość produkcji), oferowanych przez silnych partnerów, dostarczających nie tylko zaawansowane rozwiązania, ale także profesjonalny serwis czy doradztwo techniczne. Inwestując w nasze urządzenia, gwarantują sobie rozwój przez wiele kolejnych lat głównie z uwagi na możliwość ich rozbudowy oraz programy serwisowe, a zarazem wybiegają w przyszłość, m.in. w kontekście wytycznych Przemysłu 4.0. Zapewniana przez nas opieka posprzedażowa pozwala bowiem utrzymać kluczowe parametry techniczne obu urządzeń na najwyższym poziomie jeszcze przez wiele lat – kontynuuje Jacek Kobyliński.

Obie maszyny – podobnie jak pozostałe zakupione w ramach planu inwestycyjnego urządzenia drukujące i wykańczające – zostały tu dostarczone w połowie ubiegłego roku, zaś produkcja przy ich zastosowaniu ruszyła pełną parą w ostatnim kwartale 2019 r. Ten wybór – jak zapewnia Maciej Szymański – poprzedziła gruntowna analiza rynkowa, wzbogacona o fachowe doradztwo ze strony Müller Martini: „Zależało nam, by filozofia dostawcy była zbieżna z naszą strategią, także środowiskową. Cieszymy się, że w Müller Martini znaleźliśmy takiego partnera. Pod względem produkcyjnym wdrożenie tych maszyn zlikwidowało ograniczenia w oprawie miękkiej pod względem stosowanych wcześniej formatów książek, grubości grzbietu czy wydajności. Znacząco ograniczyliśmy też ilość generowanych odpadów, gdyż oba urządzenia są bardzo precyzyjne i elastyczne, a także dostosowane zarówno do typowej produkcji „na życzenie” (print-on-demand), jak też do zleceń średnio-, a nawet wysokonakładowych.

Linia Vareo pozwala na obsługę bardzo obszernego spektrum produktów (pod względem długości, szerokości czy grubości), umożliwiając klejenie w technologii PUR bądź hot melt. Z kolei trójnóż InfiniTrim oferuje zmienność formatów obcinanych „w locie”, eliminując konieczność interwencji operatora w tej części procesu produkcyjnego. „Na rynku nie spotkałem jak do tej pory urządzeń, które stanowiłyby – w szerokim aspekcie – bezpośrednią konkurencję dla zestawu, składającego się z Vareo i InfiniTrim – podkreśla Jacek Kobyliński. – Wynika to z ich wyjątkowo solidnej konstrukcji (znanej z dużo większych maszyn naszej firmy), funkcjonalności, energooszczędności oraz możliwości rozbudowy, zarówno pod względem mechanicznym (np. w kontekście ich przyszłego zastosowania do oprawy twardej) jak też informatycznej (wzbogacenia o system Connex zarządzający workflow w drukarni)”.

Podejmując decyzję o wyborze dostawcy nowych rozwiązań do introligatorni, firma OSDW Azymut kierowała się – poza wysoką jakością i niezawodnością samych maszyn – także innymi przesłankami: wspomnianą wcześniej ich proekologicznością, jak też kompleksowością obsługi ze strony Müller Martini.

Mówi Jacek Kobyliński:

- Cieszymy się, że kierownictwo drukarni zwróciło uwagę na zapewniane przez nas: szybką dostępność serwisu (zdalną lub bezpośrednią) i części zamiennych oraz wsparcie techniczne i organizacyjne. Z kolei proekologiczność naszych rozwiązań przejawia się przede wszystkim w ich energooszczędności (jej zużycie jest tu niższe co najmniej o 20% w stosunku do innych maszyn) i minimalizacji odpadu rozruchowego niemal do zera, jak też ze wzajemnej kompatybilności różnych urządzeń zakupionych przez Azymut. Tu zaś dochodzimy do kolejnego aspektu tej inwestycji: zbieżności z realizowaną przez nas polityką „Finishing 4.0”, będącą częścią strategii Przemysłu 4.0.

- Ta filozofia współgra z naszymi planami dalszego usprawniania działalności całej firmy – dodaje Maciej Szymański. – Drukarnia, jako jej istotna część, ma odgrywać coraz ważniejszą rolę w całym procesie nie tylko powstawania książki, ale też jej szybkiego docierania do czytelnika. Tu założenia Przemysłu 4.0 są nam bardzo bliskie, a bazujące na nich rozwiązania Müller Martini już dziś znacząco wspierają realizowaną przez Azymut produkcję dziełową.

- Rozwiązania bazujące na założeniach „Finishing 4.0” mają zapewnić jak największą płynność produkcji, zoptymalizować procesy realizowane przez drukarnię oraz wkomponować dostarczane przez nas urządzenia w cały workflow klienta. Funkcjonalność i automatyzacja naszych rozwiązań, sterowanie – poprzez system Connex – na bazie kodów generowanych na wcześniejszych etapach pozwala na ich bezproblemowe wpięcie w kompleksowy system produkcyjny, działający w drukarni. Connex potrafi zarządzać wszystkimi procesami, od druku po oprawę, maksymalizując wydajność i minimalizując odpad produkcyjny – mówi Jacek Kobyliński.

- Cieszymy się, że pierwsze wspólne wdrożenie linii Vareo i trójnoża InfiniTrim zrealizowaliśmy w bardzo przyszłościowym przedsiębiorstwie, jakim jest OSDW Azymut. Znaczący skok tej firmy w rankingu drukarń cyfrowych za 2019 rok potwierdza, że niedawne inwestycje zauważyło najważniejsze z jej perspektywy grono odbiorców – wydawcy książkowi. Mamy nadzieję, że oba nasze rozwiązania okażą się niezawodnym i znaczącym wsparciem w ambitnych planach rozwojowych tej firmy i będą stanowiły świetną rekomendację dla kolejnych inwestycji w bardziej skomplikowane technologie – podsumowuje Jacek Kobyliński.