Maszyna papiernicza XcelLine firmy Voith nominowana do German Sustainability Award

16/11/2022
Maszyna papiernicza XcelLine firmy Voith nominowana do German Sustainability Award
Po raz 16. jury German Sustainability Award (DNP) nominowało wybitne innowacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Spośród ponad 1000 kandydatów maszyna papiernicza XcelLine firmy Voith została finalistą w konkursie "Design" w kategorii "Wizja". Dzięki ośmiu konkursom, dużej liczbie kandydatów i ponad 2.000 gości na wydarzeniach zamykających konkurs, DNP jest najbardziej wszechstronną nagrodą tego typu w Europie. Nagroda opiera się na celach Agendy 2030, a więc na kluczowych polach transformacji, takich jak klimat, bioróżnorodność, zasoby, łańcuch dostaw i społeczeństwo.
 
- Dostanie się do finału napawa nas ogromną dumą i potwierdza nasze ambicje jako wiodącego dostawcy kompletnej linii, aby zapewnić naszym klientom najbardziej zrównoważoną i wydajną produkcję papieru - mówi dr Michael Trefz, President Projects Voith Paper. - Oprócz parametrów technicznych, rozwój maszyny papierniczej XcelLine koncentrował się również na efektywności wykorzystania zasobów, co jest możliwe dzięki zoptymalizowanej konstrukcji. W porównaniu do konwencjonalnych systemów, maszyna papiernicza XcelLine charakteryzuje się obniżonym zużyciem energii, optymalnym wykorzystaniem włókien oraz niższym zużyciem wody.
 
Dzięki modułowej konstrukcji maszyny XcelLine, wysoce zindywidualizowane linie produkcyjne mogą zostać zestawione dla niemal każdego zastosowania. Wszystkie poszczególne komponenty są ze sobą perfekcyjnie skoordynowane, co pozwala osiągnąć znakomite rezultaty w trakcie kilkudziesięcioletniego cyklu życia maszyny papierniczej. Oferta XcelLine obejmuje dziś maszyny o szerokości do 11 metrów. W zależności od gatunku papieru, możliwe jest osiągnięcie prędkości do 2 000 m/min. Rosnąca szerokość produkcyjna i prędkość linii optymalizują produktywność, a tym samym obniżają specyficzne dane dotyczące zużycia.
 

Nagradzono doskonałość linii XcelLine w zakresie projektowania, wydajności i zrównoważonego rozwoju

Studium przyszłości i projektu Voith "Papermaking Vision" przyczyniło się w znacznym stopniu do nominacji DNP w konkursie Design w kategorii Vision. Dr Christoph Lapp, Senior Vice President Product Management w Voith Paper, komentuje:

- Jury oceniało zarówno stan obecny, jak i naszą siłę innowacyjną oraz prace badawczo-rozwojowe. Wraz z naszym zeszłorocznym Papermaking Vision przedstawiliśmy długoterminową, wizjonerską koncepcję, która wykracza daleko poza obecny stan rzeczy.

 
W ogólnej koncepcji Voith uwzględnia wszystkie aspekty produkcji papieru. Konserwacja i obsługa systemu są uproszczone, wydajność i bezpieczeństwo są zwiększone, interfejsy są zredukowane poprzez wyższy stopień usieciowienia, a atrakcyjny design zapewnia jednolity wygląd. Kolejnym punktem zainteresowania Papermaking Vision jest wdrożenie koncepcji "Clean Design" na całej linii. Poprzez zwiększenie czystości zmniejsza się ryzyko nieplanowanych przestojów. Poprawia to niezawodność działania i wydajność maszyn oraz zapewnia bezproblemowy proces produkcyjny. Aspekty tej wizji są sukcesywnie integrowane w urządzeniach, które już dziś trafiają do klientów.
 
Zoptymalizowana konstrukcja maszyn papierniczych XcelLine prowadzi również znacząco do poprawy efektywności wykorzystania zasobów.

- Nasz program zrównoważonego rozwoju "Papermaking for Life" idzie w parze z naszym studium projektowym "Papermaking Vision", potwierdza dr Michael Weiß, CTO w Voith Paper. - W tym celu inwestujemy około 100 milionów euro rocznie w rozwój zrównoważonych i wydajnych rozwiązań.

W ramach swojego programu zrównoważonego rozwoju Voith dąży do osiągnięcia całkowicie neutralnej pod względem emisji CO2 produkcji papieru do 2030 roku poprzez zastosowanie produktów zoptymalizowanych pod względem energetycznym, rozwiązań cyfrowych oraz energii odnawialnej. W ostatnich latach wdrożenie różnych indywidualnych środków pomogło już zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną od 5 do 15 procent, w zależności od gatunku papieru. Obok energii, kolejnym cennym zasobem jest woda. W ramach rodziny produktów XcelLine firma Voith opracowała wspólnie z firmą Meri pierwszy całkowicie zamknięty obieg wody w produkcji papieru.

 
Kolejną ważną dźwignią dla zwiększenia zrównoważonego rozwoju jest optymalizacja jakości papieru. Ograniczenie fluktuacji procesu umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie materiału włóknistego. W ten sposób można zaoszczędzić włókna i zachować zasoby. Jednocześnie integracja rozwiązań z zakresu automatyki i digitalizacji z portfolio Papermaking 4.0 umożliwia dalszy wzrost wydajności linii XcelLine. Aplikacje, takie jak inteligentne sterowanie procesami, są często szybko wdrażane i zwracają się w mniej niż rok. Oczekuje się, że w przyszłości cyfrowe rozwiązania pozwolą zaoszczędzić do 15 procent kosztów produkcji.
 
Zrównoważony rozwój odgrywa dla Voith kluczową rolę także we własnej działalności. Voith zwraca np. uwagę na trwałość komponentów, przy wyborze materiałów unika substancji krytycznych i w ramach koncepcji circular economy wspiera możliwość recyklingu własnych produktów. Ponadto aktywne zarządzanie dostawcami zapewnia efektywne strategie zaopatrzenia. W ramach tych działań na przykład znacznie zredukowano drogi transportowe dla komponentów i ulepszono łańcuchy dostawców.

Niemiecka Nagroda Zrównoważonego Rozwoju (DNP)
Od 2008 roku Fundacja German Sustainability Award przyznaje DNP we współpracy m.in. z rządem niemieckim, organizacjami społecznymi i instytucjami badawczymi, honorując w ten sposób firmy, które promują zrównoważony rozwój jako część swojego modelu biznesowego. Zwycięzcy DNP zostaną ogłoszeni 2 grudnia podczas ceremonii wręczenia nagród w Düsseldorfie, w której weźmie udział także kanclerz Niemiec Olaf Scholz.