Mayr-Melnhof Karton przejmuje Kotkamills

10/12/2020
Grupa Mayr-Melnhof podpisała umowę przejęcia całego kapitału zakładowego Kotkamills Group Oyj od jej udziałowców. Wartość przejęcia szacowana jest na ok. 425 mln euro. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zakończenia i zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do połowy 2021 r. Planowane przejęcie wzmocni pozycję Mayr-Melnhof na rynku produkcji kartonów z włókien pierwotnych.  Zintegrowana papiernia zlokalizowana w Kotka w południowej Finlandii posiada uruchomioną w 2

Grupa Mayr-Melnhof podpisała umowę przejęcia całego kapitału zakładowego Kotkamills Group Oyj od jej udziałowców. Wartość przejęcia szacowana jest na ok. 425 mln euro. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do połowy 2021 r. Planowane przejęcie wzmocni pozycję Mayr-Melnhof na rynku produkcji kartonów z włókien pierwotnych.

Zintegrowana papiernia zlokalizowana w Kotka w południowej Finlandii posiada uruchomioną w 2016 roku maszynę do produkcji tektury pudełkowej (FBB) oraz tektur dla branży spożywczej (FSB) z włókien pierwotnych o wydajności 400 tys. ton rocznie, a także maszynę do produkcji papieru typu Kraft o wydajności 170 tys. ton, będąc wiodącym dostawcą na świecie. Integralną część papierni stanowią również tartak i zakład energetyczny. Kotkamills zatrudnia ok. 500 osób i generuje LTM EBITDA w wysokości ok. 55 mln euro przy sprzedaży na poziomie ok. 380 mln euro.

W ciągu ponad pięciu lat zarządzania przez MB Funds, firma Kotkamills wypracowała silną pozycję rynkową jako producent wysokiej jakości kartonów konsumenckich. Wraz z przejęciem Kotkamills, Mayr-Melnhof umocni swoją pozycję na rynku kartonów z włókien pierwotnych, uzupełniając stym samym swoją silną pozycję zakresie produkcji kartonów z włókien pochodzących z recyklingu. Transakcja stworzy również silną ofertę firmy Mayr-Melnhof w zakresie rozwiązań z tektur FSB z powłokami barierowymi, które będą mogły zastąpić tektury powlekane tworzywem sztucznym.

Prezes Grupy Mayr-Melnhof, Peter Oswald, komentuje:
- Nabycie Kotkamills jest idealnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej działalności w zakresie produkcji kartonów. Wzmacnia model biznesowy MM jako wyspecjalizowanego producenta dedykowanych tektur i pudełek składanych na rynku opakowań kartonowych na bazie włókien pierwotnych, który ma duży potencjał wzrostu. Kotkamills znacząco przyczyni się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju firmy MM, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie zastąpienia tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że najwyższej klasy zespół Kotkamills będzie wspólnie z nami kształtował obiecującą przyszłość.

CEO Kotkamills, Markku Hämäläinen, dodaje:
- Z punktu widzenia firmy Kotkamills to przejęcie jest idealnym rozwiązaniem. Mayr-Melnhof Karton zapewni Kotkamills mocną pozycję na rynku kartonu FSB z powłoką barierową, które będą mogły zastąpić kartony powlekane tworzywami sztucznymi.

Prezes Kotkamills, Hannu Puhakka, uzupełnia:
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatnich pięciu lat pracy w Kotkamills. Widzimy, że przejęcie przez Mayr-Melnhof Group jest optymalnym punktem końcowym naszej współpracy z Kotkamills. Chciałbym szczególnie podziękować kierownictwu i całemu personelowi Kotkamills za ich profesjonalną i zaangażowaną pracę, dzięki której mogliśmy osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.