Metsä Board nie zainwestuje w fabrykę tektur litych w Kaskinen

04/04/2024
Metsä Board nie zainwestuje w fabrykę tektur litych w Kaskinen

15 września 2022 roku Metsä Board ogłosiła, że rozpocznie prace projektowo-inżynieryjne nad nową fabryką tektur litych w Kaskinen w Finlandii. Faza projektowo-inżynieryjna obejmowała wykonanie projektu technicznego, projektu infrastruktury i rozwiązań logistycznych, zebranie ofert na dostawę głównych urządzeń, a także przeprowadzenie analizy finansowej przedsięwzięcia. Prace projektowo-inżynieryjne obejmowały również ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosek o pozwolenie środowiskowe.

Prace projektowo-inżynieryjne zostały w tej chwili zakończone i Metsä Board zdecydowała się nie kontynuować inwestycji w fabrykę tektur litych w Kaskinen. Całkowity koszt planowanej inwestycji był znacznie wyższy niż pierwotnie zakładano, co oznacza, że cele odnośnie czasu i kosztów zwrotu z zaangażowanego kapitału nie zostałyby osiągnięte.  Zarząd dokona odpisu kosztów prac projektowo-inżynieryjnych w łącznej kwocie około 8 mln euro, zaliczonych jako inwestycja, jako pozycji wpływającej na porównywalność wyniku operacyjnego za okres styczeń-marzec w 2024 roku.

Metsä Board planuje inwestycje w istniejących zakładach

Metsä Board podjęła decyzję o utworzeniu programów, które pomogą we wprowadzeniu nowych produktów, a także wpłyną na wzrost i inwestycje w rozwój istniejących zakładów. Celem spółki jest wdrożenia swojej strategii rozwoju w zakresie produkcji tekturowych materiałów opakowaniowych i odnowienie swojej działalności przemysłowej. Programy będą wspierać cel Metsä Board, jakim jest wycofanie paliw kopalnych z produkcji do końca 2030 roku. Ponadto spółka będzie nadal pracować nad rozwiązaniami opakowaniowymi, które zmniejszają zużycie tworzyw sztucznych.

W zintegrowanym zakładzie Husum w Szwecji, Metsä Board rozpocznie program wprowadzania nowych produktów na obecnej linii produkcyjnej białego kraftlinera (BM2). Celem jest znalezienie nowych innowacyjnych rozwiązań dla rozwijającego się segmentu opakowań dla żywności i usług gastronomicznych. Firma nadal planuje renowację linii do produkcji tektury w zakładzie Husum.

Metsä Board uruchamia duży program inwestycyjny mający na celu modernizację zakładu produkcji tektury Simpele, który będzie realizowany etapami. Program obejmuje remonty dotyczące wytwarzania mas mechanicznych, sekcji wstępnego suszenia i powlekania maszyny do produkcji tektury, a także obszaru wykańczania. Program obejmuje również nową elektrownię. W wyniku realizacji programu poprawi się jakość, wydajność i konkurencyjność kosztowa produkcji tektur litych, a moce produkcyjne wzrosną.

W fabryce tektur Kyro zostanie uruchomiony program inwestycyjny mający na celu poprawę wydajności obecnej produkcji tektur barierowych i poszerzenie jej zakresu zastosowań końcowych.

Całkowity szacowany koszt inwestycji w zakładach Simpele i Kyro wyniesie 250 milionów euro w ciągu najbliższych 10 lat.

Fot.: Metsä Board