Metsä Board z najwyższą oceną EcoVadis w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

28/06/2021
Metsä Board z najwyższą oceną EcoVadis w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Metsä Board – należący do Metsä Group czołowy europejski producent wysokiej jakości tektur z pierwotnych mas włóknistych – powtórnie otrzymuje platynową ocenę EcoVadis za działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dzięki bardzo wysokiemu wynikowi – 83/100, Metsä Board znalazła się w grupie 1% najwyżej ocenianych przedsiębiorstw w sektorze produkcji tektury, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury.

EcoVadis ocenia firmy w czterech obszarach: Metsä Board zajęła miejsce wśród 1% przedsiębiorstw najwyżej ocenianych w kategoriach ochrony środowiska, warunków zatrudnienia i praw człowieka oraz zrównoważonego łańcucha zaopatrzenia, a także wśród 4% przedsiębiorstw najwyżej ocenianych w kategorii etyki.

„W Metsä Board odpowiedzialność stanowi obecnie i będzie stanowić w przyszłości integralną część codziennych działań. Tym razem byłem szczególnie zadowolony z naszego lepszego wyniku w kategorii zrównoważonego zaopatrzenia, ponieważ cały łańcuch wartości jest ważny dla liderów zrównoważonego rozwoju. Mamy ambitne plany w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030, obejmujące zarówno naszą własną działalność, jak i łańcuch dostaw. Na przykład, naszym celem jest całkowite zaprzestanie stosowania paliw kopalnych we wszystkich zakładach i ograniczenie w nich do zera emisji CO2 oraz udział surowców, do których wytworzenia, nie zużywa się paliw kopalnych." mówi Mika Joukio, CEO, Metsä Board.

EcoVadis udostępnia platformę, która umożliwia przedsiębiorstwom uzyskiwanie informacji o działaniach środowiskowych i społecznych dostawców, na całym świecie. Stosowana metodologia i kryteria są zgodne z międzynarodowymi standardami odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR), w tym z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), inicjatywą UN Global Compact i normą ISO 26000.