Metsä Board zwiększy produkcję tektury w Husum

12/05/2022
Metsä Board zwiększy produkcję tektury w Husum

Metsä Board poinformowała w ubiegłym roku o inwestycji mającej zwiększyć potencjał produkcyjny zakładu w Husum w zakresie tektury litej o 200 000 ton rocznie, aby sprostać rosnącemu popytowi na materiały opakowaniowe produkowane w sposób zrównoważony

W celu zwiększenia zdolności do produkcji tektury litej, w zakładzie są prowadzone prace inżynieryjne, a od kilku miesięcy również roboty budowlane.  Maszyna do produkcji tektury zostanie przedłużona o 54 metry, co wymaga również przedłużenia części podziemnej hali. Håkan Jonsson, kierownik projektu, powiedział:

- Wybudowaliśmy budynek wewnątrz budynku, aby móc bezpiecznie wykonywać rozległe prace wyburzeniowe, a jednocześnie kontynuować produkcję na maszynie BM1.

Rozbudowa maszyny do produkcji tektury litej została zaplanowana z użyciem symulacji i modeli trójwymiarowych. Przeprowadzona zostanie modernizacja części suszącej maszyny papierniczej, a obsługa zwojów będzie całkowicie zautomatyzowana. Ponadto wprowadzone zostaną ulepszenia infrastruktury, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie zakładu. Zrealizowano już zakupy podstawowych elementów wyposażenia instalowanego w ramach projektu, którego głównym dostawcą jest firma Valmet.

- Panuje świetna atmosfera współpracy – jesteśmy zaangażowanym zespołem o pozytywnym nastawieniu. Płynnie przebiega również współpraca z dostawcami maszyn i głównymi konsultantami - dodaje Håkan Jonsson.

Realizacją projektu ze strony Metsä Board zajmują się obecnie 24 osoby, a ponadto kilka osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. W późniejszym terminie podamy więcej informacji na temat zarządzania pracami instalacyjnymi i przekazywania do eksploatacji. Obecnie w zakładzie pracuje około 30 wykonawców, głównie w zakresie robót budowlanych.

Håkan Jonsson wypowiada się bardzo pozytywnie o możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia:

- Planowana, w pełni automatyczna obsługa tamborów robi wrażenie i umożliwi płynny przebieg produkcji. Przeprowadziliśmy symulację, aby upewnić się, że w żadnym punkcie systemu nie będą występowały miejscowe ograniczenia wydajności. Operatorzy będą mogli skupić się na wydajności maszyny i jakości tektury.

Uruchomienie zmodernizowanej maszyny do produkcji tektury planowane jest na jesień 2023 roku, a osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej na koniec 2025 roku.

Husum jest konkurencyjnym, zintegrowanym zakładem produkcyjnym, a prowadzona obecnie modernizacja celulozowni przyczyni się do dalszego zwiększenia wydajności i ekologiczności produkcji. Jest to doskonały punkt wyjścia do zwiększania zdolności produkcyjnej w zakresie tektury w sposób zrównoważony, zgodnie ze strategią Metsä Board.

Foto: Metsä Board