Metsä Tissue ogranicza produkcję bibuły w Szwecji

15/10/2021
Metsä Tissue ogranicza produkcję bibuły w Szwecji
Niedobory surowców wtórnych powodują ograniczenie produkcji w szwedzkiej papierni Metsä Tissue w Mariestad - produkcja z włókien pierwotnych odbywa się w normie.
 
Pandemia Covid-19 przyspieszyła wyzwania związane z dostępnością i jakością surowców wtórnych do produkcji bibuły. Doprowadziło to do tymczasowego ograniczenia produkcji papieru makulaturowego w papierni Metsä Tissue w Mariestad w Szwecji. W związku z tym portfele włókien pierwotnych zostaną potraktowane priorytetowo w produkcji Metsä Tissue i nie należy spodziewać się większych problemów z dostawami lub brakami bibuły do użytkowników końcowych, ponieważ surowiec w postaci świeżych włókien jest dostępny na dobrym i stałym poziomie.
 
Podobne problemy z dostępnością surowców wtórnych do produkcji bibuły są odczuwalne w całej Europie w wyniku wysokiego popytu na gazety dla przemysłu opakowaniowego oraz gwałtownego spadku zużycia papieru biurowego w związku z pandemią i zwiększonym zapotrzebowaniem na pracę zdalną. Oczekuje się, że niedobory surowców wtórnych dla przemysłu tissue będą się utrzymywać do odwołania, prowadząc do dalszych tymczasowych zatrzymań linii produkcyjnych zajmujących się recyklingiem.
 
- Wyzwania związane z dostępnością surowców wtórnych nie są dla nas zaskoczeniem, ale sytuacja przyspiesza szybciej niż przewidywaliśmy. Dobre jest to, że nadal jesteśmy w stanie zapewnić dobrą dostępność wysokiej jakości bibuły z włókien pierwotnych - mówi Jani Sillanpää, Senior Vice President, Nordics, Metsä Tissue.
 
Metsä Tissue ogłosiła wcześniej, że strategia firmy koncentruje się na wykorzystaniu włókien pierwotnych jako głównego surowca do produkcji wysokiej jakości, zrównoważonych produktów z bibuły. Firma planuje obecnie inwestycję w rozbudowę swojej fabryki w Mariestad w Szwecji, skupiając się na produkcji z włókien pierwotnych.