Metsä Tissue ogranicza produkcję papieru w zakładzie w Krapkowicach

08/10/2019

Metsä Tissue, część Metsä Group, ogranicza produkcję papierów higienicznych w swojej fabryce w Krapkowicach, zatrzymując maszynę papierniczą PM6 do końca grudnia 2019 r.

Metsä Tissue do końca roku zdecyduje, czy maszyna PM6 zostanie ponownie uruchomiona. Roczne zdolności produkcyjne maszyny papierniczje PM6 wynoszą około 20 000 ton. Ograniczenie jest spowodowane niezadowalającymi cenami papierów higienicznych na rynku. Jednocześnie Metsä Tissue zapowiada, że będzie dążyć w przyszłości do zrównoważenia swoich papierni, aby zaspokoić popyt na rynku.