Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii

11/07/2022
Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii
Metsä Tissue, część Metsä Group, ogłasza jednodniowe tymczasowe przerwy w produkcji w tygodniu rozpoczynającym się 11 lipca w papierni Kreuzau w Niemczech i papierni Zilina na Słowacji z powodu wyjątkowo wysokich cen energii. Rentowność będzie nadal weryfikowana na bieżąco, a wysokie koszty energii mogą nadal powodować tymczasowe wyłączenia produkcji.
 
Działalność związana z produkcją bibuły jest bardzo energochłonna, a niezwykle wysokie ceny energii sprawiają, że sytuacja staje się krytyczna. Duża zmienność w obecnym środowisku biznesowym i ostatnie ekstremalne wzrosty kosztów działalności spowodowały konieczność wprowadzenia tymczasowych przerw w produkcji.
 
Metsä Tissue wdraża wszystkie możliwe działania w celu złagodzenia warunków cenowych, aby zabezpieczyć ciągłość swojej działalności i zdolność do dostarczania artykułów higienicznych na swoje rynki. Pomimo tych działań, sytuacja kosztowa stała się krytyczna i oczekuje się, że nadal będzie bardzo niestabilna. Tymczasowe wstrzymanie produkcji może również skutkować dalszymi wyzwaniami w zakresie zdolności dostarczania produktów higienicznych z bibuły.
 
- Pilnie podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby dostarczyć artykuły higieniczne niezbędne na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej i codziennie oceniamy sytuację. Istnieje jednak ryzyko, że wystąpią sytuacje braku zapasów, jeśli utrzymają się te ekstremalne warunki kosztowe - mówi Tobias Lüning, SVP, Central Europe, Metsä Tissue.

Źródło: Metsä Tissue