Metsä Tissue zwiększy produkcję papierów higienicznych w Mänttä

18/01/2021
Metsä Tissue zwiększy wydajność linii do produkcji bibuły w Mänttä

Metsä Tissue, część Metsä Group, inwestuje w rozwój produkcji papierów higienicznych modernizując linię produkcyjną w swojej fabryce w Mänttä w Finlandii. Inwestycja jest częścią programu Future Mill firmy Metsä Tissue. Odnowiona maszyna papiernicza zostanie dostarczona przez Valmet Corporation.

Modernizacja znacznie poprawi efektywność energetyczną i produkcyjną papierni. Pozwoli to również na poprawę jakości produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów końcowych.

Inwestycja zmniejszy zużycie energii o około 15% na tonę wyprodukowanego papieru. To z kolei spowoduje również obniżenie emisji CO2 zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju Metsä Tissue. Firma Metsä Tissue zobowiązała się do tego, aby do 2030 r. jej zakłady były wolne od paliw kopalnych.

- To ważny krok w naszej strategii w kierunku jeszcze lepszej wydajności przemysłowej i jakości produktów. Odnowienie maszyny papierniczej zapewni konsumentom bardziej miękki i mocniejszy papier, jednocześnie znacznie zmniejszając ilość energii zużywanej do jego produkcji. Zmniejszy to emisję dwutlenku węgla zgodnie z naszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju - mówi Kari Karttunen, wiceprezes ds. produkcji w papierni Mänttä.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wnieść swój wkład w strategiczną ścieżkę Metsä Tissue do zrównoważonej produkcji wysokiej jakości produktów bibułkowych. Pokazuje to również możliwości prasy Advantage ViscoNip, która nadaje się do przebudowy, celem poprawy sprawności, wydajności energetycznej oraz wydajności i jakości produktu - mówi Björn Magnus, dyrektor sprzedaży na region EMEA w jednostce biznesowej Valmet Tissue Mills.

Strony postanowiły nie ujawniać wartości zamówienia. Fabryka Metsä Tissue Mänttä produkuje papiery higieniczne sprzedawane pod markami Serla, Lambi i Katrin, produkty marek własnych klientów, a także papiery do pieczenia i tłuszczoodporne sprzedawane pod marką SAGA. Papiernia posiada trzy maszyny bibułkowe, maszynę do produkcji papieru pergaminowego oraz 11 linii do przetwarzania bibułki.