Model Opakowania od 20 lat na rynku

11/01/2018
model opakowania

Firma Model Opakowania, producent opakowań z tektury falistej i litej, obchodzi 20-lecie swojej działalności. Trwający, nieprzerwanie od powstania firmy proces inwestycyjny, przyniósł wymierne efekty, przejawiające się w zwiększaniu powierzchni produkcyjnej, rozbudowywaniu parku maszynowego, rosnącej liczbie zatrudnionych, wzroście produkcji i sprzedaży.

6 stycznia 1998 r. w biłgorajskim zakładzie spółki Model Opakowania powstało pierwsze opakowanie. Fabryka posiadała wówczas jedną halę produkcyjną, dwie maszyny przetwórcze i zatrudniała 48 osób. Na przestrzeni minionych 20 lat firma Model Opakowania zainwestowała w Biłgoraju ok. 200 mln zł. Inwestycje obejmują nie tylko park maszynowy, ale również działania na rzecz ochrony środowiska, w tym montaż filtrów przeciwpyłowych, zagospodarowanie odpadów produkcyjnych, modernizację oczyszczalni, co pozwoliło na redukcję objętości osadów pofarbowych.

W ubiegłym roku firma otrzymała wielozakładowy certyfikat FSC obejmujący produkcję arkuszy tektury i opakowań z tektury falistej FSC Mix. Daje on gwarancję konsumentom i przedsiębiorcom, że zakupione przez nich certyfikowane produkty wytworzono z surowców pochodzących z racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej.

Dotychczas, pierwszy zakład spółki sprzedał prawie 4 miliardy opakowań. Jego powierzchnia zwiększyła się ponad czterokrotnie, a zatrudnienie przekracza 300 osób. Firma jest ważnym pracodawcą na lokalnym rynku pracy. Poza dobrym zapleczem socjalnym, oferuje swoim pracownikom liczne kursy i szkolenia. Z sukcesu firmy może cieszyć się także społeczność lokalna. Firma sponsoruje różne inicjatywy, wspiera także rozwój młodych talentów poprzez granty, stypendia, konkursy.

Obecnie Model Opakowania w Polsce tworzą trzy nowoczesne zakłady produkcyjne – w Biłgoraju, Czosnowie k. Warszawy i Nowej Soli. Inwestycje w ciągu ostatnich 20 lat wyniosły 400 mln zł, a zatrudnienie w całej spółce przekroczyło 750 osób.